Veel regelwerk bij verruiming kerkbezoek komende zondag

Kerk en corona
De gereformeerde gemeente te Opheusden. beeld RD, Anton Dommerholt
3

Kerken mogen zondag weer meer bezoekers ontvangen, als die maar 1,5 meter afstand bewaren. Dat kost veel regelwerk, maar blijdschap overheerst. „De coronacrisis heeft ons creatiever gemaakt.”

De gereformeerde gemeente in Opheusden denkt zondag zo’n 500 kerkgangers te verwelkomen, zegt T. Bunt, ouderling en woordvoerder van de kerkenraad. Het kerkgebouw telt zo’n 1900 zitplaatsen.

Bunt: „Statistisch gezien, zouden er 635 bezoekers kunnen komen, maar in de praktijk zullen we dat niet halen. We hebben de gemeente in vier groepen ingedeeld; men wordt op alfabetische volgorde uitgenodigd.”

Er is zondag een bijzondere dienst omdat zestien mensen geloofsbelijdenis afleggen, aldus Bunt. „We verwachten daarom iets meer kerkgangers. De komende weken zijn er overigens alleen maar bijzondere diensten. Er zijn in onze gemeente de laatste tijd zo’n 25 kinderen geboren. We hebben nog zeker twee of drie doopdiensten tegoed.”

Over het zingen in de diensten neemt de kerkenraad woensdag een besluit. Bunt: „We hebben tot nu toe wel gezongen, omdat het ging om dertig personen in een grote ruimte. Dan is het nauwelijks een probleem. We houden ons strikt aan de regels van de overheid en we willen zeker geen aanstoot geven. We zien de laatste maatregelen van de overheid als een doorbraak, waar we erg verheugd over zijn. We kunnen nu weer, zij het nog beperkt, als gemeente samenkomen.”

Logistieke klus

De christelijke gereformeerde kerk te Barendrecht telt 1200 leden en 1050 zitplaatsen. „Afgelopen weken hebben we dertig bezoekers in de diensten gehad”, vertelt scriba T. van Staveren. „De bovengrens van honderd is afgeschaft, maar komende zondag hanteren we die nog één keer. We hadden al mensen uitgenodigd, zodat het lastig is om alles weer terug te draaien. De zondag erop gaan we het aantal opschalen. Volgens de anderhalvemeterrichtlijnen zouden we zo’n 220 bezoekers kunnen verwelkomen. Dat betekent dat iedereen één keer in de twee weken naar de kerk kan gaan. Sommige ouderen zijn nog voorzichtig en wachten nog even af.”

De christelijke gereformeerde kerk te Barendrecht. beeld RD, Anton Dommerholt

De verruiming blijft een logistieke klus, waarbij de koster, de hulpkosters en de leden van de veiligheidscommissie een rol hebben. Registreren, een gezondheidscheck doen, het begeleiden naar de zitplaatsen – het hoort er allemaal bij. „Over drie weken gaan we alles evalueren”, zegt Van Staveren. „We willen doorpakken en tegelijkertijd voorzichtig zijn.”

Het zingen blijft nog een moeilijk punt. „In de voorgaande weken zong alleen de predikant. Vanaf komende zondag gaan twee ouderlingen en twee diakenen en alle kinderen tot twaalf jaar zingen. Er is nog veel onduidelijk over de eventuele gevolgen van het zingen voor de verspreiding van het virus. We willen afwachten welke inzichten er de komende tijd op dit punt gegeven worden.”

Van Staveren is erg blij met de verruiming door de overheid. „Je ziet dat mensen verlangen naar de diensten. Enerzijds zie ik de coronacrisis als een oordeel van de Heere over heel de wereld, maar ook over de kerk. Anderzijds mogen we de goedertierenheid van de Heere zien. Hij geeft weer mogelijkheden om samen te komen. Ik hoop dat al deze dingen ons tot verootmoediging mogen leiden.”

Passen en meten

De hersteld hervormde gemeente van Kruiningen wil dat alle gemeenteleden één keer per zondag naar de kerk kunnen. „Daarmee hebben we ons wel een verplichting opgelegd”, zegt de plaatselijke voorganger, ds. J. R. van Vugt. „Maar we merkten dat de behoefte om weer gewoon naar de kerk te gaan erg groot is. Uit peilingen blijkt zelfs dat er meer mensen willen komen dan vóór de crisis.”

Ichtuskerk (HHK) in Kruiningen. beeld RD, Anton Dommerholt

De gemeente groeit sterk en telt momenteel ruim 300 kerkgangers. „In het huidige kerkgebouw is dat passen en meten. We kunnen aanstaande zondag maximaal tachtig mensen kwijt. We willen daarom twee of drie diensten beleggen en ook nog één of twee op andere locaties, in Kruiningen en Krabbendijke.”

Wijkouderlingen hebben de gemeenteleden al gebeld met de vraag of ze de komende zondagen naar de kerk willen en kunnen komen. Ds. Van Vugt: „We zijn een jonge gemeente, met een gemiddelde leeftijd die onder 35 jaar ligt. Er zijn veel jonge gezinnen, die ernaar uitzien de diensten te bezoeken.”

Het zingen is nog een punt van discussie. „We hielden het in de maand juni op ingetogen zingen”, zegt ds. Van Vugt. „In de praktijk is dat soms best lastig, vooral als er een lofpsalm wordt gezongen. Nu zingt een beperkt deel; misschien dat we ons koor inzetten om de gemeentezang te begeleiden.”

De gemeente is volop aan het experimenteren. „De crisis maakt je creatiever”, aldus ds. Van Vugt. „We zijn bezig om allerlei digitale mogelijkheden te ontwikkelen voor het jongerenwerk. We moeten ons niet door angst laten leiden, maar de technische mogelijkheden benutten en daar geestelijk mee omgaan.”