Vaticaan hekelt uitbuiting pizzanonnen

beeld EPA, Donatella Giagnori

L’Osservatore Romano, het dagblad van het Vaticaan, heeft de uitbuiting van nonnen door (mannelijke) geestelijken veroordeeld.

In een artikel in de maandelijkse bijlage van L’Osservatore, ”Donne, Chiesa, Mondo” (Vrouwen, kerk, wereld), worden nonnen opgevoerd die vertellen hoe ze onbetaald huishoudelijk werk doen, onder meer voor kardinalen en bisschoppen. De nonnen zijn van de bereiding van het ontbijt tot het afruimen van de avonddis in de weer, ze strijken, wassen en houden het huis op orde. In het artikel worden ze „pizzanonnen” genoemd.

Het steekt hen vooral dat ze, hoewel ze gekozen hebben voor het zogeheten gewijde leven van dienstbaarheid, niet op waarde worden geschat. Volgens de betrokkenen moet de situatie worden onderkend, ook omdat het schade berokkent aan mensen en zelfs het christelijk geloof.

Zuster Paule beschrijft in het artikel een aantal situaties waaruit blijkt dat nonnen als „pionnen” worden verschoven. Zo werd een zuster die met griep in het klooster moest blijven en niet naar de bisschoppelijke residentie kon komen onmiddellijk vervangen, alsof de zustercongregatie een uitzendbureau was. Een afgestudeerde zuster in de theologie werd door haar overste geplaatst in een curie om voor de bisschop te koken en af te wassen. Een non die lesgaf op een middelbare school werd van de ene dag op de andere naar een parochie gestuurd om als veredelde portier te werken.

Het stoort de nonnen ook dat hun kennis niet wordt aangewend. „We zijn er als zusters om de samenleving te dienen en dat leidt in de Rooms-Katholieke Kerk kennelijk tot de overtuiging dat wij vrijwilligers zouden zijn die je naar believen kunt afdanken. Dit heeft geleid tot machtsmisbruik”, zegt zuster Cécile in het artikel.