Van der Zwaag: Belijd schuld over vervolging dopers

Terechtstelling van dopersen in Amsterdam. beeld UvA

Protestanten en rooms-katholieken doen er goed aan schuld te belijden over de wrede vervolging van vaak oprechte en vredelievende doopsgezinden in de zestiende eeuw. Daarvoor pleit dr. Klaas van der Zwaag in zijn deze week verschenen boek ”Reformatie vandaag” (uitg. De Banier, Apeldoorn).

Doopsgezinden zijn volgens hem de „stiefkinderen” van de Reformatie. „Erkenning van Bijbelse aspecten van het doperdom zou de kerken van de Reformatie sieren”, aldus Van der Zwaag, kerkredacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Hij ziet de blijvende waarde van het doperdom in diens pleidooi voor een radicaal christendom, discipelschap en navolging van Christus.

VdZwaag

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

In zijn studie beschrijft Van der Zwaag de Reformatie als een beweging die haar positie moest bepalen ten opzichte van de Rooms-Katholieke Kerk en de dopers. Daarbij trekt hij lijnen naar het heden. Hij pleit ervoor om op basis van de „kernwaarden van de Reformatie” het gesprek aan te gaan met de Rooms-Katholieke Kerk en charismatische en evangelische stromingen, die hij ziet als nieuwe verschijningen van het oude doperdom.

Het zou de Rooms-Katholieke Kerk sieren als zij bij de Reformatieherdenking dit jaar de Duitse kerkhervormer Maarten Luther rehabiliteert, stelt Van der Zwaag verder. „Hoewel dit formeel niet nodig is omdat rehabilitatie alleen levende personen betreft, zou het een goed oecumenisch gebaar zijn naar de kerken van de Reformatie en een bewijs dat zij haar hernieuwde waardering van het werk van Luther serieus neemt.”

Van der Zwaag wil het gesprek tussen Rome en Reformatie opnieuw voeren. „Er is een beter begrip van elkaars standpunten ten aanzien van historisch gevoelige thema’s zoals de rechtvaardiging door het geloof, de sacramenten, de nauwe band tussen kerk en ambt en de verhouding van Schrift en traditie. Wanneer we dit gesprek open en onbevooroordeeld ingaan, kunnen we wat betreft de uitkomst ervan verrast worden door onverwachte openingen van de Heilige Geest.”

Zijn onderzoek is ingegeven door een verlangen naar een nieuwe reformatie, zegt Van der Zwaag vandaag in een interview met deze krant. „Laten we dit jaar de Reformatie niet alleen herdenken als historische gebeurtenis, maar ook als een appel op de kerk vandaag. Het gaat erom dat we haar beginselen vruchtbaar maken in deze tijd.”

Later donderdag een uitgebreid interview met Van der Zwaag.