Van der Staaij: Niet deserteren, maar behoedzaam participeren

Van der Staaij. beeld RD, Henk Visscher

„Niet deserteren, maar behoedzaam participeren.” Voor die houding pleitte SGP-Kamerlid Van der Staaij zaterdag in Gouda waar het gaat om het christelijke vreemdelingschap in de maatschappij. „Dat betekent samenwerking zoeken waar het kan en alleen staan en gaan waar dat moet.”

Van der Staaij sprak zaterdagmorgen op de jaarlijkse zomerconferentie voor studenten van de Gereformeerde Gemeenten, met als thema ”Onze houding: vreemd of vreemdeling”. Vrijdagavond hield ds. J.B. Zippro, predikant te Groningen, een referaat over ”Vreemdelingschap in Bijbels perspectief”. De lezing van Van der Staaij had als thema: ”Onze houding in maatschappelijk perspectief”.

In de hemelen

Zaterdagochtend opende ds. W. A. Zondag uit Woerden de bijeenkomst –met zo’n negentig bezoekers– met een overdenking naar aanleiding van Filippenzen 3:10-21. Van der Staaij sloot hierbij aan en legde uit wat het burgerschap in de hemelen inhoudt. „Aan de ene kant leven volgens de waarden van het Koninkrijk van God en aan de andere kant leven in de verwachting van het Koninkrijk van God.”

Als „vreemdeling in de politiek” kan er een houding zijn van terugtrekken en mijden, aldus het SGP-Kamerlid. Hij wijst deze houding af: „Passiviteit kan hier zonde zijn. Natuurlijk is er dat vreemdelingschap, maar je hebt hier ook een taak in de wereld. Paulus vermaant christenen niet de overheid met de nek aan te kijken, ook niet als de koers verkeerd is, maar ervoor te bidden en er betrokken op te zijn.”

Als een voorbeeld van deze houding noemde Van der Staaij Groen van Prinsterer, vertegenwoordiger van het Réveil. „De persoonlijke vroomheid en de sociale en politieke inzet vanuit die beweging kunnen ons tot op de dag van vandaag inspireren.”

Huwelijkstrouw

Volgens Van der Staaij is er een bepaalde spanning. „Aan de ene kant een betrokken zijn op de wereld, aan de andere kant een distantie hebben aangaande de doorwerking van de zonde. God geeft mogelijkheden om in de samenleving te staan met het Woord van God, dan mogen wij niet weglopen.

Als christenen moeten wij alert zijn op openingen”, aldus het Kamerlid. „We hoeven ons niet te schamen voor onze waarden, die waarden zijn verankerd bij God zelf. Met die waarden kunnen we zoeken naar nieuwe mogelijkheden om het gesprek aan te gaan.”

Als voorbeeld noemde hij de SGP-campagne rond huwelijkstrouw. „Dat wij bijval kregen, ligt aan de bijzondere manier, de eigen wijze waarop God werkt in deze samenleving. Dat vraagt van onze kant om een afhankelijk leven.”

Vluchtelingenkampen

Van der Staaij sprak tot slot over de vreemdelingenpolitiek. „Asielzoekers kunnen ook een wekker zijn; de beelden van de vluchtelingenkampen herinneren ons eraan dat het aardse leven een tent is.”

Hij pleitte voor een evenwichtige houding ten opzichte van vreemdelingen. „Aan de ene kant individueel herbergzaam voor mensen in nood, maar aan de andere kant vanuit overheidsverantwoordelijkheid nuchterheid en waakzaamheid betrachten.”

Volgens van der Staaij zorgt de gedachte van een pelgrimage voor ontspanning. „Wij hoeven het Koninkrijk niet te bouwen.” Hij stelde dat het hebben van idealen goed is, maar pleitte ook voor Bijbelse bescheidenheid. „Vreemdeling zijn leidt tot omhoog kijken met het heimwee naar de volkomenheid van Gods rijk.”

Aan de forumdiscussie, geleid door Willem Pos, voorzitter van de SGP-jongeren, namen ds. Zondag en Van der Staaij deel. Zij gingen onder andere in op de stelling: „Christelijke politiek komt het beste tot uitdrukking wanneer een kabinet zo min mogelijk afspraken maakt met een seculier kabinet.”

---

Lees ook in Digibron:

En toen zat Kees ineens aan tafel bij Matthijs – bijdrage dr. Bart Jan Spruyt in Reformatorisch Dagblad (6 juni 2015)