Vóór zondag advies naar alle kerkenraden

Kerk en corona
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (r.) en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken woensdag na afloop van het coronadebat. beeld ANP, Remko de Waal

Kerkverbanden die aan hun kerkenraden nog geen advies gaven rond de invulling van de kerkdiensten komende zondag en daarna zullen dit uiterlijk zaterdag doen.

De overheid sprak maandag met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) af dat kerken „vrijwillig” teruggaan naar maximaal dertig kerkgangers en dat er niet meer samen wordt gezongen. Sommige kerkverbanden kwamen in een reactie hierop al met een advies. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) verzocht gemeenten „met pijn in het hart” de richtlijnen van de overheid op te volgen. Ook de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) pleiten hiervoor. Andere kerkverbanden willen vóór komende zondag met een advies voor hun kerkenraden komen.

GG

Ds. F. Mulder van het deputaatschap kerk en overheid van de Gereformeerde Gemeenten (GG) zegt dat zijn kerkverband wacht op het overleg tussen het CIO en minister Grapperhaus dat vrijdag gehouden wordt. Daarna overleggen zijn deputaatschap, de deputaten vertegenwoordiging en voorlichting en de deputaten kerkelijke dienstverlening gezamenlijk. De bedoeling is dat de kerkenraden zaterdag, zo mogelijk vrijdagavond al, een advies krijgen. Ds. Mulder benadrukt dat het dringende advies van de minister „heel hard aangekomen is, omdat de kerkenraden de eerdere maatregelen toch strikt nagekomen zijn.”

HHK

Ds. D. J. Diepenbroek, scriba van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), geeft aan dat zijn kerkverband het voornemen heeft om in de loop van donderdag de gemeenten te adviseren. Het zal een advies zijn waar een ”vooralsnog” in zit, waardoor er nog ruimte zit voor een eventueel vervolgadvies. Dit omdat vrijdag nog een overleg zal plaatsvinden tussen het CIO en minister Grapperhaus.

GGiN

Volgens beheerder H. D. den Toom van het kerkelijk bureau van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) heeft zijn kerkverband nog geen advies naar de kerkenraden gestuurd, maar is het wel van plan dit voor aanstaande zondag te doen.

OGGiN

Ook de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN) zullen waarschijnlijk donderdag of vrijdag, in ieder geval voor komende zondag, een adviesbrief naar de kerkenraden sturen, aldus J. M. Verwijs, hoofd van het kerkelijk bureau van de OGGiN.