Uitstel restauratie Hippolytuskerk Middelstum

De Hippolytuskerk in Middelstum. beeld Wikimedia

Als gevolg van de coronacrisis is de restauratie van de gewelven van de Hippolytuskerk in Middelstum een jaar uitgesteld. De restauratie was nodig nadat aardbevingen ten gevolge van de gaswinning scheuren in de gewelven met hun historische plafondschilderingen hadden veroorzaakt.

Jur Bekooy, bouwkundige bij Stichting Oude Groninger Kerken, eigenaar van de kerk, zegt dat de risico’s te groot waren. „Het gaat om kleine bedrijven die het werk zouden gaan uitvoeren. Als een van de medewerkers het coronavirus zou krijgen, zou het werk mogelijk stil komen te liggen en zouden de steigers lange tijd moeten blijven staan, wat kosten met zich mee zou brengen. Bovendien zou het moeilijk zijn om op de steigers voldoende afstand te houden.”

Het uitstel is voor een jaar, aldus Bekooy. „Het is de bedoeling om volgend voorjaar te beginnen. Het uitstel van de restauratie, die 100.000 à 150.000 euro gaat kosten, heeft geen financiële consequenties.”

Een voordeel van het uitstel is dat de kerk dit jaar open is voor het publiek. De Hippolytuskerk maakt deel uit van het grootste museum van Nederland, waartoe onder andere veertien bijzondere kerken behoren.

De vijftiende-eeuwse bakstenen kruiskerk is een van de mooiste voorbeelden van laatgotische kerkbouw in de provincie Groningen. Het interieur is versierd met zestiende-eeuwse muur- en gewelfschilderingen. De kerk wordt voor de zondagse diensten gehuurd door de protestantse gemeente Middelstum, Toornwerd en Westerwijtwerd.