Uitnodigingssysteem neemt kerk werk uit handen

Kerk en corona
beeld Kerktijd.nl
2

Kerken hebben veel papierwerk, nu een beperkt aantal mensen de kerkdienst mag bezoeken. Een nieuw, digitaal uitnodigingssysteem moet dat overbodig maken.

Het idee ontstond in zijn eigen kerkelijke gemeente, vertelt initiatiefnemer Arie van Klompenburg. De ondernemer, gespecialiseerd in data-analyse, zag hoeveel tijd het kostte om het juiste aantal gemeenteleden uit te nodigen voor de diensten. Daarom ontwierp hij samen met compagnon Eric Marchand een uitnodigingssysteem: kerktijd.nl.

Als de emailadressen ingevoerd zijn, stuurt de applicatie zelf uitnodigingen rond als de beheerder een dienst aanmaakt. Dat moet onnodige e-mails voorkomen. „Alles is erop gericht om het proces geautomatiseerd af te handelen met zo min mogelijk menselijke inspanning.”

Uniek aan het systeem is dat het een eerlijke roulatie garandeert, stelt Van Klompenburg. „Daarin verschilt het van andere aanmeldsystemen. Daarbij geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt.”

Een voordeel is dat het maximale aantal beschikbare plaatsen wordt verdeeld, ook als iemand zich afmeldt. Ook kan de bezoekerslijst van een dienst geprint worden. „Handig voor een gezondheidscheck bij de ingang van de kerk.”

Kerktijd.nl is ondertussen een maand online. Zo’n zestig kerken met in totaal 21.000 leden gebruiken inmiddels kerktijd.nl. Gebruikers komen uit de hele breedte van de kerkelijk Nederland: evangelische kerken, gemeenten uit de Protestantse Kerk in Nederland en gereformeerde gemeenten hebben zich ondertussen aangemeld. Volgens Klompenburg loopt dat aantal iedere week op. „Vooral over de tijdsbesparing en het gebruiksgemak zijn gebruikers positief.”

Kerktijd.nl houdt rekening met gezinnen en de voorkeuren van kerkgangers. Gemeenteleden kunnen aangeven met hoeveel personen ze naar de kerk komen. „Je kunt ook je voorkeur opgeven voor een morgendienst of avonddienst, of voor een dienst door de week.”

Volgens de ondernemer voldoet de applicatie aan de privacyrichtlijnen van de AVG en is de prijs bewust laag gehouden. „Het is niet bedoeld als winstgevend project; als het kostendekkend is, zijn we tevreden. We willen de kerken werk uit handen nemen.”