Uitleg: Wie mag er weer naar de kerk?

Kerk en corona
De gereformeerde gemeente in Opheusden. beeld RD, Anton Dommerholt
2

De coronamaatregelen worden per 1 juli verder versoepeld. Wat betekent dit voor de kerkgang?

Wat heeft het kabinet woensdagavond gezegd?

Voor bijeenkomsten, waaronder kerkdiensten, geldt vanaf 1 juli geen maximaal aantal bezoekers meer, mits er onderling 1,5 meter afstand wordt bewaard. Eerder was aangekondigd dat er vanaf 1 juli maximaal honderd mensen tegelijk een kerkdienst zouden mogen bijwonen.

Kan iedereen op zondag gewoon weer naar de kerk?

Nee. Omdat er onderling 1,5 meter afstand gehouden moet worden, kunnen kerken per dienst nog steeds (veel) minder mensen toelaten dan onder normale omstandigheden.

Wat is het voordeel van de nieuwe maatregel?

Kerkelijke gemeenten met een groot gebouw kunnen in principe meer dan honderd kerkgangers per dienst toelaten. Dat was in de eerdere plannen voor de periode na 1 juli nog niet mogelijk. Er kan dus meer maatwerk worden geleverd, afhankelijk van de plaatselijke situatie. „Kijkend naar de regels van het RIVM kunnen we hier maximaal vijfhonderd mensen kwijt”, verklaarde bijvoorbeeld ouderling T. (Teunis) Bunt van de gereformeerde gemeente in Opheusden woensdag tegenover dagblad Trouw. In het kerkgebouw kunnen normaal zo’n 1900 mensen.

Aan welke voorwaarden moeten de gemeenten voldoen?

Voor kerken die meer dan honderd mensen willen toelaten geldt dat de kerkgangers zich vooraf moeten registeren. Verder moet er bij de ingang van de kerk worden gecontroleerd of mensen ziekteverschijnselen hebben (de zogenoemde triage). In de kerk moeten er vaste plekken zijn aangewezen waar de gemeenteleden mogen gaan zitten.

In de gebouwen moet verder voldoende worden geventileerd. Daarnaast gelden de gebruikelijke richtlijnen van het RIVM met betrekking tot hygiëne (handen wassen, hoesten in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken). Mensen met coronagerelateerde klachten dienen thuis te blijven. Tijdens kerkdiensten moeten de gemeenteleden op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

Geldt dit ook voor gezinnen?

Daar leek het woensdag even op. Op de vraag van een journalist of gezinnen in een theater bij elkaar mogen zitten, antwoordde Rutte tijdens de persconferentie: „Iedereen op anderhalve meter, want dat verschil kun je niet maken.” Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid liet donderdag ten aanzien van de kerkgang desgevraagd echter weten: „Binnen een huishouden is 1,5 meter afstand nooit aan de orde geweest, dus ook hier geldt dat zij wel dichter bij elkaar mogen zitten.”

Is aanmelden voor een kerkdienst verplicht?

Voor bijeenkomsten met meer dan honderd personen geldt dat registratie vooraf verplicht is. De plaatselijke kerkelijke gemeente bepaalt hoeveel mensen er in een dienst kunnen worden toegelaten. Zij regelt ook welke gemeenteleden in welke diensten welkom zijn en nodigt hen daarvoor uit, bijvoorbeeld in alfabetische volgorde. De kerkelijke gemeente weet in alle gevallen wie er in een kerkdienst kunnen worden verwacht. Kerkleden kunnen dus niet spontaan naar de kerk komen.

Wat moet er nog meer gebeuren?

Het is een ingewikkelde klus voor kerkenraden en kosters om per 1 juli alles in goede banen te leiden. De protocollen voor onder meer de toegang, de looproutes en het toiletbezoek zullen moeten worden aangepast.

Hoe lang gelden de huidige maatregelen?

Per 1 september wordt de situatie opnieuw bekeken.