TUA wil opleiding verbreden

TUA. beeld Carel Schutte

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) gaat haar opleiding verbreden. Er komt onder meer een eenjarige Engelstalige master.

Dat blijkt uit het vorige week verschenen instellingsplan van de christelijke gereformeerde universiteit.

De TUA kent een 3-jarige bachelor en een 3-jarige masteropleiding theologie die vooral gericht is op het predikantschap. „Dat is voor de huidige tijd een te smal aanbod. Kerken en organisaties vragen om theologen met ook andere bekwaamheden dan die van predikant.” De universiteit wil bijvoorbeeld meer aandacht voor persoonsvorming en een wetenschappelijke houding. Het aantal fte’s voor praktische en systematische theologie worden uitgebreid.

De TUA gaat ook kijken naar de huisvesting. „Er zijn maar enkele werkplekken voor docenten, het aantal parkeerplaatsen is aan de krappe kant en de herinrichting van de bibliotheek is noodzakelijk, alleen al vanwege het nieuwe Puritan Research Center.”