TUA-student Jan Willem van Panhuis: Dienen in een nog open toekomst

Theologiestudent
Jan Willem van Panhuis studeert aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). „De slogan van de TUA is: ”Denken om te dienen”. Dat is waar het uiteindelijk om gaat.” beeld RD, Henk Visscher

Het Woord dienen is voor Jan Willem van Panhuis het belangrijkste doel van zijn studie theologie. „Ik laat mij van stap tot stap door de Heere leiden, hoe moeilijk dat soms ook is.”

Van Panhuis (39) is afkomstig uit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en kwam na een lange periode zonder God en kerk terecht in de christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Harderwijk, destijds gediend door ds. P. D. J. Buijs. Diens prediking bracht hem weer tot de kern van het geloof.

„Ik was voor die tijd helemaal niet bezig met kerk en theologie, maar toen zijn het wel thema’s voor mij geworden. Vooral sinds ik zicht kreeg op Christus, Die juist op zoek is naar de zondaar in plaats van omgekeerd.”

Van Panhuis volgt voor het tweede jaar de studie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). „Ik ben voltijdsstudent, maar naast mijn studie ben ik docent Engels aan de Pieter Zandt Scholengemeenschap. Twee dagen in Apeldoorn, drie dagen een baan, en daarnaast een gezin met vier kinderen. Dat kan weleens moeilijk zijn. Je moet in korte tijd heel veel doen, waardoor ik niet alles kan doen wat ik zou willen. Maar het ontbreekt me gelukkig niet aan studiezin.”

De keuze voor de TUA is niet moeilijk geweest. Van Panhuis: ,Ik was lid van de CGK, dus die binding was er. Het was echter niet duidelijk wat ik met mijn studie wilde doen. Ik heb er niet voor gekozen om mij aan te melden bij het admissie-examen, om zo toegelaten te worden tot het predikantschap binnen de CGK.”

Er is overigens op dit moment slechts één admissiaal student in zijn jaargroep van ongeveer vijftien studenten. „We vormen als studenten aan de TUA een breed en gemêleerd gezelschap. Naast leden van de CGK bestaat de TUA-gemeenschap uit leden van de Protestantse Kerk in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en andere stromingen.”

Kwaliteit

Van Panhuis geniet van de studie en is goed te spreken over de kwaliteit van het onderwijs en het klimaat op de universiteit. „De TUA biedt in mijn situatie veel flexibiliteit, uitstekende studiebegeleiding en er zijn korte lijnen met docenten. De opleiding is gedegen, kent veel diepgang en is echt heel gereformeerd. Dat laatste kenmerkt zich in de eerste plaats door het goed luisteren naar Gods Woord. Daarom is er vanaf het begin al veel en grondige aandacht voor de grondtalen. Deze studie doet echt wat met je. Je leert dieper en breder door te vragen. Je leert er goed te luisteren, je eigen oordeel op te schorten.”

Dat is soms nodig om helder te hebben waar je zelf staat, aldus Van Panhuis. „Er wordt soms ook best aan de boom geschud doordat je op de universiteit te maken krijgt met gedachten en ideeën die best ver van je af staan, maar dat is niet verkeerd. Daar is het ook een universiteit voor. Je studeert immers niet theologie om je op te sluiten in je eigen gelijk.”

Is de keuze voor de studie een roeping geweest?

„Ik zie het als de weg die de Heere me gewezen heeft en nog wijst. In die zin is er sprake van roeping, ja. Het is de overtuiging dat dit de weg is die wij moeten gaan. Mijn vrouw Rianne en ik zijn deze weg samen gegaan, dat zou ik alleen niet kunnen en dat zou ook niet goed zijn.

De slogan van de TUA is: ”Denken om te dienen”. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. Dat de Heere mijn talenten en krachten wil inzetten ten dienste van het Koninkrijk van God, de zaak van Christus, om Wie het allemaal gaat.”

Dat is zijn dagelijkse gebed, vervolgt de student. „Het Koninkrijk van God is breder dan je eigen kerk, al besef ik mijn verantwoordelijkheid voor de kerk waarvan ik lid ben. Maar volgen en dienen vereist ook overgave als het allemaal heel anders uitpakt dan we hadden kunnen verwachten of zouden verlangen. Dát Hij mij leidt, is duidelijker dan wáár Hij mij naartoe leidt. Maar zeker is dat het wel goed zal komen; dat heeft Hij immers Zelf beloofd.”

serie Theologiestudent

Voor honderden studenten theologie is het nieuwe cursusjaar weer begonnen. Maar wie zijn deze studenten eigenlijk? En hoe kijken ze tegen hun studie aan? Deel 4 in een serie.