TU Kampen werkt toekomstplannen uit

Theologische Universiteit Kampen. beeld Freddy Schinkel

Redactie kerk

KAMPEN. De Theologische Universiteit Kampen (TUK) heeft een strategiecommissie aan het werk gezet om plannen voor de toekomst van de instelling uit te werken.

Dat zei rector prof. dr. Roel Kuiper van de TUK donderdag bij de Dies Natalis, de jaarlijkse herdenking van het ontstaan van de onderwijsinstelling 164 jaar geleden.

Voor de TUK was 2018 een jaar van herbezinning op de toekomst, omdat in 2017 bleek dat de vorming van een Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU), samen met de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) er niet in zat. Kuiper: „De noodzaak de krachten te bundelen, is er echter nog steeds. Om de vragen met betrekking tot de gewenste ontwikkelrichting van deze universiteit te beantwoorden is een strategiecommissie aan het werk en hebben inmiddels vele gesprekken plaatsgevonden. Een strategienota waarin deze vragen aan de orde zijn, hopen we begin 2019 gereed te hebben.”

Aan de TUK is sinds september ook de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding gevestigd, die eerder bij de TUA was ondergebracht. Volgens de rector is het studentenaantal van de TUK enigszins gestegen. De groei zit met name in het aantal masterstudenten. De instelling telt dit jaar in totaal 149 studenten, vier meer dan vorig jaar. Daarvan volgen er 42 de bacheloropleiding, 31 de predikantsmaster en 54 de algemene master. In 2018 studeerden 42 studenten af, waarvan 8 in de bachelor, 27 in de algemene master en 7 in de predikantsmaster.

Wat het wetenschappelijk onderzoek betreft, hebben TUK en TUA dit najaar een visitatie gehad over de periode 2012-2017. In het voorjaar van 2019 staat de onderwijsvisitatie op de agenda. Tegelijkertijd start de TUK met de herziening van de bacheloropleiding.