„Toon onvoorwaardelijke liefde voor moslims”

Prof. Reitsma. beeld RD, Anton Dommerholt

Hoe kunnen christenen de liefde van Christus laten zien aan buitenstaanders die daar niets van willen weten? Wat kunnen christenen leren van de kerk in Colombia?

Deze –en andere– vragen stonden dinsdag centraal op een predikantenbijeenkomst in Amersfoort, georganiseerd door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Het thema was: ”Laat je zien! Kwetsbare liefde in de praktijk”. Drie sprekers vertelden hoe het mogelijk is Gods liefde te laten zien in zeer uiteenlopende omstandigheden.

Manier van leven

Prof. dr. Bernhard Reitsma, bijzonder hoogleraar kerk in de context van de islam aan de Vrije Universiteit Amsterdam, noemde het negatieve beeld dat christenen vaak van moslims hebben een barrière voor het Bijbelse getuigenis. De hoogleraar, die van 1998 tot 2005 voor de GZB in Libanon werkte, vertelde over de angst en wanhoop in dat land. Hij besefte echter dat Gods Koninkrijk gevestigd wordt door het kruis van Christus. Om die reden moeten christen volgens hem afzien van wapengeweld en steun zoeken bij politieke en economische machten.

Zending is meer een manier van leven dan een kwestie van activiteiten en daden, zo vindt prof. Reitsma. Christenen dienen in een seculiere omgeving door hun leven de onvoorwaardelijke liefde van Christus te laten zien. „Liefde houdt in dat je jezelf weggeeft, zelfs als je een extremistische moslim voor je hebt. Kwetsbare liefde is onvoorwaardelijk en betekent dat je de ander de ruimte laat jou te kwetsen, te beschadigen of belachelijk te maken”, aldus prof. Reitsma.

Daklozen

Via een videoprojectie vertelde ds. Sixto Hernandez Garces hoe hij en zijn gemeente zich ontfermen over daklozen in het centrum van de Colombiaanse stad Medellin. Een aantal gemeenteleden van ds. Garces kreeg een speciale training voor daklozenzorg. Zo bouwden ze op straat een mobiele doucheruimte. Nadat daklozen zijn gedoucht en van schone kleren voorzien, krijgen ze een maaltijd. „We willen daklozen niet alleen zorg en aandacht bieden, maar hun ook een uitweg tonen. Hopelijk worden zij door deze ervaring van Christus’ liefde tot Hem geleid.”

De daklozen in Medellin, die gewoonlijk met de nek worden aangekeken, zijn volgens de predikant bijzonder geraakt door het feit dat anderen aandacht voor hen hebben. Dit is een manier om Gods liefde present te stellen, aldus ds. Garces.

Proeven

Pieter-Jan Rodenburg vertelde over zijn ervaringen op de pioniersplek ”Taste” in de multiculturele wijk Voorhof in Delft. Met deze woongemeenschap wil hij in de geest van Psalm 34 de flatbewoners in zijn wijk laten proeven (”taste”) hoe goed de Heere is. Volgens Rodenburg ziet ”Taste” de buren niet als „bekeringsobjecten” en wordt er in de omgeving niet bewust geëvangeliseerd. Het geheim is het bieden van een „veilige plek” en een „liefdevolle gemeenschap” als medicijnen tegen eenzaamheid.

Ook Rodenburg benadrukte het belang van je kwetsbaar opstellen. Volgens hem dwingt het je onvoorwaardelijk openstellen voor anderen tot bezinning op wat wezenlijk is voor het Evangelie en wat ballast is.