Theologiestudent L. van der Kuijl: Eerst mediteren, dan studeren

Student L. van der Kuijl: „In de studie is het belangrijk om de verborgen omgang met de Heere te zoeken.” beeld RD, Anton Dommerholt
2

Het iedere dag bezig zijn met Gods Woord, het graven in de Schrift, het onderzoeken van de waarheid. Het is een vermaak, zegt L. van der Kuijl. „En dat mag ik ook nog eens doorgeven aan anderen.”

In 2017 werd Van der Kuijl toegelaten tot de studie aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten in Rotterdam. Tot dat moment dreef hij als zelfstandig ondernemer een winkel in visspecialiteiten in Hendrik-Ido-Ambacht, zijn woonplaats. „Ik verkocht alles wat met dode vis te maken had en dat gegeten kon worden.”

Met schroom vertelt Van der Kuijl (28) iets van zijn levensweg. „Ik was 21 jaar toen de Heere mij stilzette. Ik was wel kerkelijk, maar leefde een leven zonder God. En dat is een arm leven. Toen er in de nacht van mijn verloren leven iets van de heerlijkheid van Christus werd geopenbaard in mijn hart, ontstond er ook een begeerte om in Zijn Koninkrijk te mogen dienen. De roeping tot het ambt heb ik eerst voor me uitgeschoven, vanuit de gedachte: „Als dat moet, dan later.” Maar in 2017 baande de Heere de weg.”

Toonbank

Het leven ging haaks de bocht om. Van der Kuijl verruilde de toonbank voor de studeerkamer, het bedrijfsleven voor de theologiestudie. „Ik wil niet terug de viswinkel in, hoewel ik zo weer achter de toonbank zou kunnen staan. Maar dat is mijn plaats niet meer. Mijn hart ligt nu in de studie.”

Sinds juni 2019 spreekt Van der Kuijl iedere zondag driemaal een stichtelijk woord in de gemeenten. „Dat vraagt studie, voorbereiding en gebed om verlichting van Gods Geest. Bij iedere tekst moet er gevraagd worden: „Heere, wat is bij dit woord de zin en mening van Uw Geest?” In de studie is het belangrijk om de verborgen omgang met de Heere te zoeken. Studeren mag niet iets beroepsmatigs worden. Eerst mediteren, dan studeren. Het is de opdracht om eenvoudig Gods Woord na te spreken, om je aan Zijn Woord te onderwerpen, om eerbied voor dat Woord te hebben. Het Woord moet het doen, want dat wil de Heere verbinden met Zijn Geest om zondaren levend te maken en om zielen tot Christus te leiden.”

Catechisatie

In het eerste jaar van zijn studie gaf Van der Kuijl catechisatie in de gereformeerde gemeente te Puttershoek, later in Ridderkerk-Slikkerveer. „Het is goed om kinderen en jongeren te vertellen over het ene nodige in het leven, om hen voor te houden dat Zijn dienst een liefdedienst is, om jongeren te ontmoeten op de kruispunten van het leven en met hen te spreken over de noodzakelijkheid om God in Christus te leren kennen.”

De Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten is heel praktisch ingericht, zegt Van der Kuijl. „Er is veel aandacht voor exegese, pastoraat, dogmatiek en kerkgeschiedenis, voor wat onze vaderen geschreven hebben, maar soms gaan de studieboeken even aan de kant en kunnen we met elkaar spreken over Gods werk in het hart. Dat maakt de school tot meer dan een studentenhuis.”

Het lastige van de studie is het bewaken van de tijd, zegt Van der Kuijl. „Twee dagen per week ga ik naar de Boezemsingel in Rotterdam. De andere dagen ben ik thuis. Hoe vul je je tijd in? Hoeveel tijd neem je voor de studie, hoeveel tijd voor het maken van preekoefeningen? En is er nog genoeg tijd voor je gezin? Je moet altijd keuzes maken en prioriteiten stellen.”

Wijngaard

Over de weg die voor hem ligt, zegt Van der Kuijl: „In het formulier tot bevestiging van dienaren des Woords staat: „Heb Christus lief.” Dat is het eerste, om vervolgens door Hem als de grote Ambtsdrager bediend te worden. Ik zie er naar uit dat de Heere op Zijn tijd een plek geeft in Zijn wijngaard.”

serie Theologiestudent

Voor honderden studenten theologie is het nieuwe cursusjaar weer begonnen. Maar wie zijn deze studenten eigenlijk? En hoe kijken ze tegen hun studie aan? Deel 2 in een serie.