”Theologie van Oude Testament” van prof. Koorevaar en prof. Paul in het Russisch vertaald

Yakim (links) en Ustinovich. beeld RD

De behoefte aan goede theologische literatuur in Rusland is groot. De Russische vertaling van het handboek ”Theologie van het Oude Testament” van prof. Hendrik Koorevaar en prof. Mart-Jan Paul voorziet dan ook duidelijk in een behoefte.

„Ik heb werkelijk niets wetenschappelijks over het Oude Testament in het Russisch kunnen vinden”, zegt coördinator Vladimir Yakim uit Kiev. Hij was vorige week aanwezig tijdens de doctoraatsweek aan de Evangelisch Theologische Faculteit (ETF) in het Belgische Leuven.

Yakim is docent Oude Testament aan het Kiev Theological Seminary, evangelisch voorganger in de Oekraïense hoofdstad en promovendus aan de ETF. Prof. Koorevaar en prof. Paul zijn beiden verbonden aan de vakgroep Oude Testament aan de ETF.

Yakim hoopt dat het boek breed ingang zal vinden in Oekraïne én in Rusland. „Er is interesse getoond door kerken in Rusland, ook de Russisch-Orthodoxe Kerk. Onderzoek heeft uitgewezen dat een studieboek over het Oude Testament nergens in Rusland bestond, zelfs niet op de grote theologische seminaries. We zien hier de desastreuze gevolgen van decennia communisme.”

Onbetaalbaar

Yakim werkt in Oekraïne onder moeilijke omstandigheden. „Met de godsdienstvrijheid is het uitstekend gesteld. We kunnen vrij ons geloof in het openbaar belijden. Politiek gaat het echter slecht met ons. Ons land verkeert al vier jaar in oorlog met Rusland. Er is geen enkel uitzicht op het einde ervan. Elke dag vallen er dodelijke slachtoffers, maar niemand merkt het meer op. Christenen verliezen momenteel het vertrouwen in zowel de eigen overheid als in Rusland. Beide landen maken zich schuldig aan corruptie.”

Economisch is evenzeer slecht gesteld met Oekraïne. „De devaluatie van de munt gaat elke dag door”, vertelt Yakim. „Banken zijn omgevallen. Het nu vertaalde handboek mag dan ook niet meer dan 10 euro kosten, want anders is het voor de gemiddelde inwoner van Oekraïne onbetaalbaar.”

Vertaler van het boek is Yevgeny Ustinovich, vorige week ook aanwezig tijdens de doctoraatsweek van de ETF. De vertaling is volgens Yakim zo goed dat het lijkt alsof het boek in het Russisch is geschreven. Waarom in het Russisch, toch de taal van de vijand? Yakim: „In het Russisch is er een veel groter lezerspubliek. We denken niet alleen aan Rusland, maar ook aan Russischsprekenden in de gehele wereld. Daar komt bij dat Oekraïners wel Russisch kunnen lezen, maar omgekeerd niet.”

Prof. Paul ziet de vertaling als een uitstekend middel om de theologische kennis van het Oude Testament in het Russisch taalgebied een belangrijke impuls te geven, zegt hij desgevraagd. „Op 9 en 10 november hopen wij naar Kiev te gaan voor de officiële presentatie van het boek in een voormalige atheïstische universiteit. In de moeilijke omstandigheden van christenen in de Oekraïne is het belangrijk om mee te leven. In ons handboek behandelen wij belangrijke thema’s om de Bijbel beter te verstaan. In gesprekken blijkt dat deze benadering allerlei kerkelijke verschillen overstijgt. Collega Koorevaar en ik ervaren het steeds weer in de internationale context van de ETF: er zijn verschillen van opvatting, maar de Bijbel is het fundament. Het toelichten van de rijkdom van het Oude Testament is voor velen tot zegen.”