Themanummer De Waarheidsvriend over ds. K. Exalto

Vergadering van de Gereformeerde Theologische Studentenvereniging Voetius. Achter de microfoon ds. K. Exalto temidden van het Voetiusbestuur (januari 1984). beeld RD

De uitgave van De Waarheidsvriend, orgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), staat donderdag in het teken van het leven en werk van ds. K. Exalto.

Het was dinsdag precies honderd jaar geleden dat ds. Klaas Exalto (1919-2003) werd geboren. De hervormde predikant was onder meer jarenlang lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. De thema-uitgave bevat bijdragen van onder anderen dr. ir. J. van der Graaf, ds. T. C. Guijt, ds. M. van Kooten en ds. H. Westerhout.