Tegengestelde adviezen CGK over Nationale Synode en Raad van Kerken

Synode CGK 2019
beeld RD, Henk Visscher

In een rapport aan de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) roept de meerderheid van een commissie op om niet te participeren in de Nationale Synode en de Raad van Kerken.

De meerderheid van de onderzoekscommissie constateert dat bij de kerken die participeren in de stuurgroep van de Nationale Synode grote diversiteit bestaat. Zo ondertekenden vorig jaar de Remonstrants Broederschap, diverse pinkstergroepen en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) de zogenoemde Verklaring van Verbondenheid. Vanwege deze „grote diversiteit” is dat voor de meerderheid van de commissie een reden om de generale synode te adviseren niet langer te participeren in de stuurgroep, hoewel uit de Christelijke Gereformeerde Kerken een drietal mensen op persoonlijke titel de verklaring wel ondertekenden.

Ook de participatie binnen de Raad van Kerken wordt door de meerderheid van de commissie afgewezen. Reden voor de afwijzing is de medeverantwoordelijkheid die de Christelijke Gereformeerde Kerken zouden hebben voor alle uitingen van de Raad van Kerken, ook als het kerkverband geen volwaardig lid wordt, maar slechts een geassocieerd lidmaatschap zou krijgen.

De relatie met de Wereldraad van Kerken en haar standpunt ten aanzien van Israël en de financiële gevolgen voor de CGK zijn eveneens argumenten om niet te participeren in de Raad van Kerken.

Getuigen

Een minderheid van de onderzoekscommissie komt tot een tegengestelde conclusie. Zij adviseert de generale synode om de Verklaring van Verbondenheid wel te ondertekenen en te blijven participeren in de stuurgroep van de Nationale Synode. „Niet het isolement, maar het samen getuigen van de Ene Naam dient ons doel te zijn”, zo melden de samenstellers van het minderheidsrapport.

Daarbij roepen de commissieleden de synode op een geassocieerd lidmaatschap met de Raad van Kerken aan te gaan.