Synodeleden CGK zingen psalm 90:1

Synode CGK 2016
De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken, dinsdag in Nunspeet. beeld RD

De generale synode van Christelijke Gereformeerde Kerken vergadert dinsdag vooral over bezwaarschriften tegen een besluit over homoseksualiteit. Maar de dag begon met het zingen van Psalm 90:1:

Gij zijt, o HEER’, van d’ allervroegste jaren

Voor ons geweest een toevlucht in gevaren.

Eer berg en rots uit niet geboren waren,

Eer d’ aarde rustt’ op hare grondpilaren,

Van eeuwigheid, o God Die eeuwig leeft,

Zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft.

Psalm

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.