„Synodeleden CGK moeten niet vergeten veel te bidden”

Synode CGK 2016
Synode van de CGK in Nunspeet. beeld RD RD

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) ging vrijdag van start. Juist als ze het druk hebben met alle vergaderingen en leeswerk moeten de synodeleden een ding niet vergeten: veel te bidden.

De synode koos vrijdagmorgen ds. P. D. J. Buijs tot preses. De predikant uit Ede, die ook voorzitter was van de generale synode van 2010, las Filippenzen 1:9-10a: „En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is.”

Ds. Buijs: „Wat is een kerk zonder liefde? Liefde is wel eens de koningin van alle genade genoemd. Vandaar dit gebed van Paulus. De liefde strekt zich uit naar de broeder naast je op de synode, die misschien een ander kleur jasje heeft.”

Liefde kenmerkt zich door zelfverloochening en ze zoekt de eer van Gods Naam, aldus ds. Buijs. Hij riep de synodeleden op om juist in drukke tijden veel te bidden. De predikant verwees naar de reformator Maarten Luther, die zei: „Als ik het extra druk heb, neem ik extra tijd om te bidden en dan heb ik extra kracht om te werken.”

Ds. J. L. de Jong uit Soest, hulppastor van de kerk van Nunspeet, opende gisteren de synode met het lezen van Mattheüs 12:1-14. Daarin zegt Jezus dat Hij meer is dan de tempel in Jeruzalem. Ds. De Jong, tegen de synodeleden: „Wanneer het vergaderwerk op de synode niet in dienst van Christus staat, dan is het tegen Hem. Dan gaat het om onze eigen regels, om onze eigen heilige huisjes. Maar Christus laat zich niet weg vergaderen. Broeders, stel uw vergaderwerk tot eer van Hem. Hij is veel meer dan de Christelijke Gereformeerde Kerken. Christus is meer dan de tempel.”

De generale synode koos verder ds. J. G. Schenau uit Goes tot tweede voorzitter. Eerste scriba werd ds. C. Westerink (Rijnsburg). Als tweede scriba werd ds. D. J. Steensma uit Veenwouden gekozen. Samen met de voorzitter vormen zij het moderamen. Dit zal de komende tijd fungeren als het dagelijks bestuur van de synode.