Synode GG spreekt zich uit over beloften

Synode GG 2019
De generale synode van de Gereformeerde Gemeenten zal donderdag de zittingen besluiten. beeld RD, Anton Dommerholt

De synode van de Gereformeerde Gemeenten heeft woensdag ingestemd met een rapport over de beloften.

Dat ging met name in op het onderscheid tussen verbondsbeloften en evangeliebeloften. In het rapport wordt uitgesproken dat met de verbondsbeloften niets anders bedoeld wordt dan de onvoorwaardelijke beloften, terwijl met de evangeliebeloften de voorwaardelijke beloften bedoeld worden.

2020-03-26-katDO15-ggsynode-8-FC_webGG willen met uitspraken over beloften „verwarring wegnemen”

Ds. J. J. van Eckeveld sprak, namens de commissie die het rapport schreef, de hoop uit dat met deze conclusie ook misverstanden in gesprekken met andere kerkverbanden zouden kunnen worden weggenomen.

Overleg

Preses ds. Mulder deelde aan het begin van de vergadering mee dat er toch een vorm van overleg blijft bestaan tussen de GG en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN). De OGGiN hebben sinds de septembervergadering aangegeven het overleg tussen beide kerken toch te willen voortzetten.

Garde-Accent-A_webGGiN publiceren boekje over inhoud prediking