Synode GG: Meer ruimte voor ouderling als betaald pastoraal werker

Synode GG 2019
De generale synode vergadert woensdag en donderdag in Gouda. beeld RD, Anton Dommerholt

De generale synode van de Gereformeerde Gemeenten (GG) biedt meer ruimte om ouderlingen extra pastoraal werk te laten doen tegen betaling.

Tijdens de vergadering van de synode woensdag werd een rapport aangenomen over de positie van pastoraal werkers in de gemeenten. De synode van 2010 stelde vast dat het via een arbeidsovereenkomst aanstellen van een pastoraal werker „een nauwelijks begaanbare weg is.”

SynodeGG-3-KL-AGeref. Gemeenten onderzoeken jeugdproblematiek

Tien jaar later moet volgens synodepreses ds. P. Mulder worden vastgesteld dat de behoefte aan pastoraal werkers is gegroeid.

De synode geeft nu meer ruimte om ouderlingen extra pastoraal werk te laten doen tegen betaling. Er komt een modelregeling die gemeenten kunnen gebruiken. „Maar de kerkenraad moet een eigenstandige afweging maken wat ze wel of niet in een arbeidscontract formuleert.”

Op voorstel van tweede voorzitter ds. A. Schreuder worden pastoraal werkers binnen de GG op de hoogte gebracht van de synodebesluiten.