Synode GG blij met „ontspannener” gesprek met GGiN

GG-synode 2016
Synode GG (foto uit september). beeld RD, Anton Dommerholt

De synode van de Gereformeerde Gemeenten (GG) is blij dat de gesprekken met de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) als ontspannener zijn ervaren en dat er gezamenlijk gebruik gemaakt wordt van een nieuwe catechisatiemethode. Concrete stappen om dichter bij elkaar te komen, zoals erkenning van elkaars attestaties, zijn echter nog niet mogelijk.

Dat bleek woensdagmiddag tijdens de bespreking van het rapport van het deputaatschap kerkelijke eenheid tijdens de generale synode van de GG in Utrecht.Synode_GG-5-dagkr-ADs. Heijkamp: steeds nieuwe vragen in diaconale en maatschappelijke zorgHet deputaatschap voerde de achterliggende tijd gesprekken met de GGiN, de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN), de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Die gesprekken gaan door.„Wij kunnen geen kerken aan elkaar lijmen, dan ontstaan er nieuwe kerken”, zei de voorzitter van het deputaatschap, ds. J. J. van Eckeveld (Zeist). „Toch is er wel het diepe verlangen dat de Heere bijeen brenge wat bijeen hoort. De werkelijkheid is buitengewoon weerbarstig, zelfs als het gaat om hen bij wie geestelijke herkenning is. Toch zijn er wolkjes als eens mans hand.”Vooral in de gesprekken met de Gereformeerde Gemeenten in Nederland ziet ds. Van Eckeveld een „stuk ontspanning die er eerst niet was.” Erkenning van de attestaties is echter nog niet ter sprake, zei ds. Van Eckeveld in reactie op vragen.Synode_GG-4-dagkr-AHBO-opleiding theologie CGO blijft behoudenDs. P. Mulder (Tricht-Geldermalsen) riep op vooral te zoeken naar wat bindt met de GGiN. „We hebben elkaar hard nodig. En dat kan in de toekomst nog wel eens meer nodig zijn.” Diverse afgevaardigden spraken uit veel herkenning te ervaren in publicaties en de prediking van predikanten van de GGiN en noemden dat verblijdend. Door een scheuring gingen de GG en de GGiN in 1953 uit elkaar.De synode sprak uit dat predikanten die voorgaan in bijeenkomsten zoals voor de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) en de SGP buiten het eigen kerkverband zich moeten realiseren dat het kerkordelijk gezien dan niet om een eredienst gaat en zij daarnaar zouden moeten handelen.Ouderling J. H. Doeven (Houten) pleitte ervoor het thema kanselruil met predikanten uit andere kerkverbanden –met wie geestelijke herkenning is– in het deputaatschap een keer te bespreken. Ds. A. A. Egas (CGK) pleitte recent voor die mogelijkheid. Andere afgevaardigden riepen op tot voorzichtigheid.

De synode sprak woensdagavond over de emerituskas en het rapport van de commissie catechese. Vanuit de synode klonk veel waardering voor de ontwikkelde methoden over de Heidelberger Catechismus en het vragenboekje van ds. A. Hellenbroek. De commissie denkt na over een leerlijn over de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

De synode vergadert eind januari verder.

 Lees hier al de artikelen over de synode.

----

Lees ook in Digibron

GGiN doen mee met GG-methode voor catechisatie (Reformatorisch Dagblad, 11-06-2015)

GG willen minder terugkijken naar 1953 (Reformatorisch Dagblad, 11-10-2013)

De pijn van gescheiden optrekken - interview met ds. J. J. van Eckeveld en ds. J. Roos (Reformatorisch Dagblad, 30-10-2010)

GGiN onderzoeken scheuring van 1953 (Reformatorisch Dagblad, 17-06-2010)