„Synodaal onderzoek naar vrouw in ambt CGK”

Synode CGK 2019
beeld André Dorst

Er moet een nieuw synodaal onderzoek komen naar de vrouw in het ambt in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK).

Dat adviseert een commissie in haar woensdag verschenen rapport aan de generale synode van de CGK, die volgende week weer bijeenkomt.

De commissie hield zich onder meer bezig met twee zogeheten instructies –van de particuliere synodes van het Oosten en van het Westen– over vrouwelijke ambtsdragers. Enkele christelijke gereformeerde kerken hebben inmiddels vrouwen in het ambt bevestigd of zijn van plan dat te doen.

De CGK spraken zich in 1998 en 2001 uit tegen vrouwelijke ambtsdragers. „Met die uitspraken zal de synode zich hebben te verhouden”, schrijft de commissie. „Dat sluit echter nieuwe argumenten en overwegingen niet op voorhand uit.”

De commissie adviseert om geen studiecommissie van buiten de synode te benoemen, al is dat wel overwogen. „Het lijkt sneller werken als zij zelf een rapport maakt; uiteraard mag dat niet ten koste gaan van een zorgvuldige inhoud.”

De commissie die het onderzoek moet gaan uitvoeren, bestaat uit alleen mannen. En dat is „kwetsbaar”, omdat het onderzoek gaat over vrouwen in de kerk. „In de deputaatschappen van 1998 en 2001 waren ook zusters vertegenwoordigd. Tegelijk zal in onze huidige kerkelijke structuur een besluit altijd genomen worden door een kerkelijke vergadering, die alleen uit broeders bestaat. Uw commissie ziet voor genoemde kwetsbaarheid dan ook geen oplossing, maar zal zich wel bewust zijn van het eigen perspectief en ook met zusters spreken.”

Als de synode volgende week akkoord gaat, is het de bedoeling dat de commissie onderzoek gaat doen naar wat de Nederlands Gereformeerde Kerken in 2004 en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in 2017 over vrouwelijke ambtsdragers hebben besloten. Beide kerkverbanden kennen wel de vrouw in het ambt.

In het onderzoek wordt ook het boek ”Meedenken met Paulus” van dr. B. Loonstra meegenomen, evenals de reacties daarop. Verder komen onder meer de „motieven voor het verlangen naar vrouwelijke ambtsdragers” en de „directe knelpunten” in bijvoorbeeld samenwerkingsgemeenten aan de orde.

De commissie vindt het niet wenselijk dat een onderzoek jaren gaat duren. Er moet volgend jaar een besluit vallen. „Zo nodig kan de huidige synode in een of meer vervolgzittingen bijeenkomen.”