Synode GKV bevestigt unaniem vrouw in ambt en verwerpt revisieverzoeken

De generale synode van de GKV. beeld André Dorst

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) stellen definitief alle ambten open voor vrouwen. De synode wees unaniem, zonder onthoudingen, zaterdag de ...