Gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit

Nashvilleverklaring
Zal de kerk van de Heere Jezus Christus, dwars tegen de cultuur in, haar heldere getuigenis bewaren en dit getuigenis doen horen aan een wereld die langs een hellend vlak op weg lijkt naar de ondergang? beeld iStock
2

Op deze pagina’s staat de Nashvilleverklaring over Bijbelse seksualiteit, zoals die volgende week wordt gemaild naar de voorgangers van ...