Nieuwe leider Leger des Heils

Hannelise Tvedt. beeld Leger des Heils

Het Leger des Heils in Nederland, Tsjechië en Slowakije heeft een nieuwe commandant. Hannelise Tvedt werd vrijdag in Almere geï...