Stukjes van een antwoord in je levensleiding

Dr. G. C. Vreugdenhil. beeld RD, Anton Dommerholt

God spreekt heel vaak in stereo tot mensen, aldus dr. G. C. Vreugdenhil donderdagavond in Voorthuizen. „Je zit in de Bijbel te lezen en een bepaald Bijbelwoord of lied komt later via een app of tijdens een preek op zondag weer terug. Dat zijn vaak stukjes van een antwoord in je levensleiding.”

Dr. Vreugdenhil hield in Voorthuizen de eerste ”Ankerlezing” van het nieuwe seizoen, over het werk van de Heilige Geest. Dr. Vreugdenhil is predikant van de hervormde Sint Jansgemeente in Gouda.

Hij vertelde hoe zijn verblijf als zendingspredikant in Chili, waar de grote meerderheid van de christenen uit pinkstergelovigen bestaat, diepe sporen heeft getrokken in zijn leven. Hij kwam studenten tegen die in alle vrijmoedigheid profeteerden en dromen en visioenen hadden. „Ze spraken concreet over de leiding van de Heilige Geest. Als je mij gevraagd had wat de kern van het geloof was, dan had ik misschien wel zoiets geantwoord als dat ik weet dat mijn zonden vergeven zijn en dat ik in de hemel mag komen. Dat is allemaal zonder meer waar, maar er zit tussen het tot geloof komen in Jezus en het einde een tussentijd, waarin wij met Jezus mogen leven en waarin we als gelovigen door de Heilige Geest geleid en toegerust kunnen worden.”

Tegelijkertijd spraken deze mensen over geestelijke strijd, onder meer met demonen. „Voor mij was dat alles nieuw. Ik zag een intimiteit met God die ik van huis uit niet zo kende. Men vroeg mij: Heeft er wel iemand in Nederland voor je gebeden om vervulling met de Geest? Toen is er voor mij gebeden, werden mij de handen opgelegd en kwam er een intensivering van de relatie met God. Vanaf dat moment was er iets veranderd in mijn leven. Blijkbaar kon God ook tot mij spreken. Het was het begin van een ontdekkingstocht in het luisteren naar de stem van God.”

Tempel

Een van de dingen die zijn leven „echt veranderden”, was het inzicht dat de gelovige een tempel van de Heilige Geest is. In het Oude Testament is sprake van de inwerking van de Geest, in het Nieuwe Testament maakt de Geest Zelf woning in de harten van de gelovigen. „Het is geweldig dat je gelooft dat de Geest in je woont, altijd bij je is. Ik hoef aan God niet langer te vragen om bij mij te zijn, maar ik mag God danken dát Hij bij mij is en mij de ogen opent voor Zijn aanwezigheid in mijn leven. Deze inwoning van de Geest is het antwoord van God op het gelovig aanvaarden van Jezus. De Heilige Geest komt dan je leven binnen en heeft in de wedergeboorte een landingsplaats die vervolgens een uitvalsbasis wordt.”

Paulus maakt een onderscheid tussen een natuurlijke en een geestelijke mens. „Als mens kun je op twee manieren leven: als een psychische mens, die geen antenne heeft voor de Geest en die leeft vanuit zijn eigen verstand, wil of gevoel, of als een geestelijke mens, die wel luistert naar de innerlijke stem van Gods Geest. De Geest wil ons in dienst nemen en ons leiden. Het probleem is dat we niet willlen gehoorzamen. De Bijbel spreekt in dit verband dan over de zonde. Bekering is: dat je dit aan God belijdt en Hem vraagt om Hem te gehoorzamen.”

Handoplegging

De Geest verwekt onze relatie met God, werkt aan ons karakter en schenkt ons gaven om God en onze naaste te dienen, aldus de Goudse predikant. „Het werk van de Geest gaat niet buiten onze verantwoordelijkheid om. Het is de bedoeling dat je dit beaamt. Het werk van de Heilige Geest heeft daarom een zekere kwetsbaarheid. Hij woont in je en schakelt je in.”

De kwestie van de handoplegging is iets waar we meer over moeten nadenken, vindt dr. Vreugdenhil. „Het is een teken van overdracht van de Heilige Geest.”

De Ankerlezingen kunnen worden gezien in het verlengde van de toerustingsavonden die voorheen in Ede (THGB) en in Gouda (Gouds Leerhuis) werden gehouden.