Studiedag Ede presenteert trends rond jongere en kerk

Studiedag Re-search & Re-act bij de Christelijke Hogeschool Ede. beeld RD

Welke trends zijn zichtbaar op het gebied van jongeren en de kerk? Die vraag stond donderdag centraal op een studiedag in Ede.

De studiedag, met als thema ”Re-search & Re-act”, was belegd door het netwerk INNOV8 van MissieNederland. Daarin werken professionals in jeugdwerk samen. Tijdens de bijeenkomst stonden thema’s op het programma als vieren, pastoraat, avondmaal, vragen die bij jongeren leven en meer. De studiedag in het gebouw van de Christelijke Hogeschool Ede werd bezocht door ongeveer honderd jeugdwerkers en theologen.

Dr. P. M. Sonnenberg, protestants predikant te Alphen aan den Rijn, presenteerde haar onderzoek naar jongeren en het heilig avondmaal. Haar veronderstelling was dat dit sacrament in de beleving van jongeren in de marge is terechtgekomen. Dr. Sonnenberg had twee gemeentes onderzocht: een protestantse waar kinderen aan het avondmaal deelnemen, en een gemeente waar deelname voorafgegaan wordt door het doen van belijdenis. Dr. Sonnenberg pleitte voor gerichte voorbereiding op het avondmaal, bijvoorbeeld door de catechese in de kerk of voorbereiding thuis.

Dr. Rinke van Hell, werkzaam aan de CHE, hield een lezing over de beroepsidentiteit van de beginnende hbo-theoloog. Uit het onderzoek bleek dat de theologen anders „in hun geloof staan” dan het gemiddelde gemeentelid. „Het helpt hierbij om in gesprek te gaan en niet alleen te blijven worstelen.”

Als tweede aandachtspunt noemde ze de hermeneutiek. Er kan spanning ontstaan tussen de bronnen van de traditie van de theoloog en de situatie van de mensen voor wie je werkt, aldus Van Hell. „Het helpt om het dan dicht bij jezelf te houden.” Tot slot benoemde zij de positie die de hbo-theoloog inneemt. Er kan daarbij spanning ontstaan tussen de organisatie-identiteit en de persoonlijke identiteit. „Belangrijk is hier om de touwtjes stevig in handen te nemen.”

Anko Oussoren van het Praktijkcentrum van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt haalde in zijn inleiding een Amerikaanse studie aan die zes „sleutelfactoren” noemt om jongeren betrokken te houden bij de kerk. Een ervan is hun verantwoordelijkheden te geven bij het leiden van de gemeente. En een andere: geen aparte jeugddiensten organiseren, want elke kerkdienst moet jongeren aanspreken.

Dr. P. G. Sinia, Nederlands gereformeerd predikant in Ede, ging in op zijn recente promotiestudie naar de vraag of kinderen mogen deelnemen aan het heilig avondmaal. Hij pleitte ervoor om hier te kijken naar het Joodse Pesach. Ds. Sinia: „Pesach biedt een model voor hoe de avondmaalsviering passend bij leeftijd en vermogens vorm gegeven kan worden.”