Studie VS: Jongeren haken sneller af na echtscheiding ouders

beeld iStock
2

Echtscheiding en familieruzies zijn de belangrijkste oorzaak voor kerkverlating bij jongeren. Dat stellen twee Amerikaanse onderzoekers in hun recent verschenen studie ”Abandoning Faith”.

Als een kind of puber meemaakt dat na een periode van conflicten de ouders uiteengaan, is de kans meer dan 70 procent dat het als jongvolwassene breekt met de kerk, zeggen Alex McFarland en Jason Jimenez. Zij trekken deze conclusie op basis van kwalitatief onderzoek. Met enkele tientallen jongeren die het geloof van hun ouders vaarwel hadden gezegd, voerden ze lange gesprekken. „De groei- en vertrekcijfers van kerken stijgen of dalen al naar gelang echtscheiding toe- of afneemt.”

McFarland is directeur van het Christian Worldview Center aan de North Greenville University in de staat South Carolina. Jason Jimenez werkt voor Stand Strong, een Amerikaanse organisatie die begeleiding bij gezinsproblemen tot speerpunt heeft gemaakt.

Jimenez stelt dat jongeren vooral afhaken als ouders zeggen te geloven maar daar in hun huwelijk niet naar handelen. „Dat is van groter invloed op het besluit om de kerk te verlaten dan de confrontatie met ongeloofstheorieën waar zij in hun studie mee krijgen te maken.” De auteurs constateren dat het voor jongeren onbegrijpelijk is als ouders hun vertellen dat God mensen onvoorwaardelijk liefheeft, terwijl ze zelf voortdurend met elkaar in conflict zijn. „Mijn vader zei me dat Christus met Zijn offer onbegrensde liefde voor Zijn vijanden had. Intussen barstte hij bijna elke dag in woede uit tegen mijn moeder. Met zo’n geloof heb ik het helemaal gehad”, zei een studente uit Houston.

In hun studie voorspellen de auteurs dat de huwelijksproblematiek de komende jaren tienduizenden jongvolwassenen in de VS zal doen besluiten de kerk te verlaten. „Ouders die na 1990 kinderen kregen, vinden echtscheiding veel normaler dan de voorgaande generatie. Hun kinderen zijn daarvan het slachtoffer. Zij gaan aan alles twijfelen, hebben geen vertrouwen in instituties en tradities en zeggen daarom de kerk vaarwel.”

McFarland en Jimenez constateren dat kerken voldoende aandacht geven aan apologetiek voor jongeren die gaan studeren. Maar ze zouden volgens hen veel meer moeten doen aan gezinsbegeleiding. „In veel christelijke gemeenten is er wel huwelijkscatechese ter voorbereiding op het huwelijk, maar is er nauwelijks aandacht voor echtparen die tien jaar of langer bij elkaar zijn. En statistisch is bewezen dat na tien, vijftien jaar de meeste huwelijksproblemen ontstaan.”

Echtscheidingen dragen volgens McFarland ook bij aan eenzaamheidsgevoelens onder jongeren. Op de universiteit van Vancouver kwam hij in contact met een groep atheïstische jongeren. „Meer dan de helft kwam uit gebroken gezinnen. Ze hadden het geloof vaarwel gezegd, maar vroegen me wel om te bidden want ze voelden zich eenzaam.”