Stichting Volharding wil gevangenen toerusten met Bijbelstudie

Matthijs Guijt, coördinator van Stichting Volharding, met het boek ”Zitten met God”. beeld Erwin Guijt

„Jezus predikt onderwerping aan gezag, de gevangeniscode zegt: zet ze betaald.” Het dagboek ”Zitten met God” van James Vogelzang, vanuit het Engels in het Nederlands vertaald op initiatief van Stichting Volharding, wil Bijbelstudie onder gevangenen stimuleren.

Stichting Volharding is in 2003 opgericht door Willem den Hertog. Inmiddels is hij 73, maar de voormalige ijsfabrikant bezoekt nog steeds wekelijks verschillende cellencomplexen in Rotterdam. De interkerkelijke stichting wordt inmiddels geleid door diens zoon Dick den Hertog.

Een van de belangrijkste missies van Stichting Volharding is het plaatsen van boekenkasten in cellencomplexen, zegt Matthijs Guijt. Hij is als coördinator onder andere verantwoordelijk voor de verspreiding van Bijbels en christelijke boeken binnen het netwerk van politiecellencomplexen en gevangenissen in Nederland en België. In dat netwerk zitten leidinggevenden van politiecellencomplexen, arrestantenverzorgers, gevangenispastors en vrijwilligers (de zogenoemde veldwerkers) van Stichting Volharding.

Ook moet hij ervoor zorgen dat de voorraad in het magazijn van Stichting Volharding in Dirksland op peil blijft en onderhoudt hij contacten met de leveranciers van Bijbels en christelijke lectuur. „We waren direct enthousiast over het boek van Vogelzang, met name vanwege de Bijbelgetrouwe boodschap. Het boek is uitermate geschikt voor Bijbelstudiegroepen in de gevangenis en om weg te geven tijdens pastorale een-op-eengesprekken met geïnteresseerde gevangenen.”

Succes

Het boek ”Zitten met God” biedt overdenkingen over diverse thema’s, formuleert voor elke dag een gebed en verwijst naar Bijbelgedeelten voor verdere studie. Het boek, oorspronkelijk uitgegeven door Doing HIS Time Prison Ministry in Colorado in de Verenigde Staten, is internationaal een groot succes. Van 2009 tot 2018 zijn 500.000 exemplaren van dit dagboek verspreid in 44 landen en in twaalf talen.

Het boek verschijnt in Nederland in een voorlopige oplage van 4000 stuks, waarvan er al 600 zijn verspreid.

Is de geestelijke nood in gevangenissen groot?

Guijt: „Absoluut. Gevangenen zitten natuurlijk onvrijwillig in de gevangenis, meestal als gevolg van foute keuzes, moeilijke omstandigheden of verslavingen. Gevangenzitten betekent dan ook vaak crisis. Je hebt geen controle meer over je eigen leven, je loopt regelmatig keihard tegen jezelf aan. Je toekomst is onzeker en er kan sprake zijn van schuldgevoel en frustratie. Het is daarom van groot belang dat gedetineerden in aanraking gebracht kunnen worden met het bevrijdende Evangelie van Gods genade.”