Stichting ‘Heidelberg’ steunt Bremer predikant

Bijeenkomst van de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht in de Sint-Martinikerk in Bremen, in oktober 2019. beeld RD

De Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht wil ds. Latzel bezoeken. Intussen werkt adviseur Marius Timmermans aan de vertaling van een boek van de predikant. Vijf vragen aan secretaris Nico Verhoef.

Wat te denken van de kwestie-Latzel?

„In Duitsland is de kerkverlating in de ”Landeskirche” schrikbarend hoog. De diepste oorzaak daarvan is dat er over het algemeen een eerlijke Bijbelse prediking gemist wordt. Een van de weinige predikanten die dat openbaar durft te benoemen, is ds. Olaf Latzel.”

Heeft uw stichting de laatste weken nog contact gehad met ds. Latzel?

„De adviseur van onze stichting, Marius Timmermans, heeft de meeste contacten met ds. Latzel. Hij is zelfs bezig met het vertalen van een boek van ds. Latzel in het Nederlands. Ook tijdens enkele kerkhistorische reizen werd er een gezamenlijke dienst in zijn kerk gehouden, waarin psalmen gezongen werden in de Duitse taal.

Verder heeft de stichting besloten om ds. Latzel ter ondersteuning en ter bemoediging te gaan bezoeken. Helaas is het daar door de overvolle agenda van ds. Latzel nog niet van gekomen. Tevens zal in de eerstvolgende nieuwsbrief aandacht aan de situatie rondom ds. Latzel besteed worden.

Overigens stammen de goede betrekkingen van de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht met deze gemeente al uit de twintigste eeuw, uit de tijd dat prof. Georg Huntemann nog predikant in Bremen was.”

Critici zullen zeggen dat ds. Latzel verstandiger had moeten zijn; het gebruik van woorden als ”Verbrecher” (misdadigers) in combinatie met homo’s is volgens hen vragen om moeilijkheden.

„Ds. Latzel heeft een vurig karakter en zegt vaak kort en goed waar het op staat. Misschien is dat niet altijd diplomatiek. Op 5 juli heeft hij echter precies uitgelegd wat hij met die uitspraken bedoeld heeft. Hij doelde namelijk op al die mensen die voortdurend bezig zijn om te proberen kerkdiensten te verhinderen en bezig zijn om de kerk te bekladden. In de seculiere media wil men dat niet horen en blijft het ‘oorspronkelijke’ verhaal maar bestaan. Want daarmee kan men hem aanvallen.”

Dit gebeurt nu in Bremen. Kunt u zich voorstellen dat soortgelijke situaties ook in Nederland ontstaan?

„Ja, helaas wel. Als ik deze week de krant lees, zie ik bijvoorbeeld dat in Gorinchem al voor de tweede keer onrust ontstaan is omdat daar een predikant zou voorgaan die de Nashvilleverklaring heeft ondertekend.”

Bij de redactie komen vragen binnen van mensen die ds. Latzel een hart onder de riem willen steken. Wat zou uw antwoord zijn?

„Mensen kunnen een steunbetuiging sturen naar ons secretariaat. Wij geven die door aan de gemeente, die gelukkig vierkant achter haar herder en leraar staat, ook al is de wind tegen.”

2020-07-29-KRK15-bijlatzeluitleg-3-FC-V_webWaarom ds. Olaf Latzel nu niet preekt