Steunpunt Liturgie naar TU Kampen

Het Steunpunt Liturgie van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt is per 1 juli verhuisd van Amersfoort naar de Theologische Universiteit Kampen. Het steunpunt is gespecialiseerd in bezinning op liturgie en kerkmuziek en adviseert voorgangers en kerken. De verwachting is dat het in Kampen beter te vinden is.

Het steunpunt blijft vallen onder de verantwoordelijkheid van deputaten eredienst. Deputaat Arjan Wilschut: „Bij de TU staan we te midden van de liturgen van de toekomst, dichtbij het onderzoek en de doordenking.”