„Steeds meer christenen accepteren evolutietheorie”

Foto RD

APELDOORN – Steeds meer Bijbelgetrouwe christenen wereldwijd accepteren de 
evolutietheorie, aldus prof. dr. Benno A. Zuiddam.

Zuiddam, predikant in Australië en hoogleraar aan de North West University in het Zuid-Afrikaanse Potchefstroom, schrijft dat woensdag in een bijdrage in deze krant. Christenen die de evolutie­theorie omarmen, beseffen vaak onvoldoende dat dit een breuk inhoudt met „de opvattingen van het historisch christendom over de schepping”, zo stelt hij.

De acceptatie van de evolutietheorie gaat meestal samen met een niet-letterlijke uitleg van de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis. Voor deze interpretatie wordt vaak teruggegrepen op de Joodse geleerde Philo en kerkvaders als Clemens van Alexandrië en Augustinus. Een dergelijk beroep is echter misplaatst, stelt Zuiddam. Deze auteurs zagen Genesis 1 als een historisch verslag en alle kerk­vaders beweren „dat de mensheid afstamt van één man, die onmiddellijk met een lichaam en een ziel geschapen werd.”

Het is een „veeg teken” als christenen afwijken van „achttien eeuwen consensus”, aldus de hoogleraar. „Dat komt gewoonlijk niet door de Bijbel, maar door de maatschappelijke ontwikkelingen in hun tijd.”

Een voorbeeld van wat Zuiddam bedoelt, is een artikel dat de vooraanstaande Britse theïstische evolutionist Denis Alexander afgelopen Kerst schreef in de krant The Guardian. De mole­culair bioloog Alexander is directeur van het Faraday Institute for Science and Religion. De evolutietheorie is onverenigbaar met de leer van de erfzonde, stelt Alexander onomwonden. Die leer is volgens hem ook niet terug te vinden in de Bijbel, maar afkomstig van de Augustinus.

De zonde van Adam had volgens Alexander niet de lichamelijke dood als gevolg –die was er al lang–, maar de geestelijke. Hij beroept zich voor zijn uitleg van Genesis op Philo en de kerkvader Origenes. Christus is de tweede Adam, Die „de weg terug opent naar vriendschap met God door Zijn offer aan het kruis.”

De creationist Dominic Statham vindt het „bizar” dat een evangelicale christen als Alexander zulke claims doet. Onderdeel van de vloek die God over Adam uitsprak, was dat hij „tot stof zou wederkeren.” Daarmee bedoelt de Bijbel de lichamelijke dood, zo schrijft Statham in een artikel op creation.com, de website van Creation Ministries Inter­national.

Alexanders visie is volgens Statham ook in strijd met het Nieuwe Testament. Als Adam alleen geestelijk stierf, had Christus niet lichamelijk hoeven sterven. Paulus leert bovendien in Romeinen 5 duidelijk de erfzonde. Statham: „Gods oorspronkelijke schepping was volmaakt goed en omvatte geen lijden en dood van mensen of dieren.”

Later vandaag op RD.nl: “Met Genesis kun je niet alle kanten op”.