SSNR houdt congres over Bernardus Smijtegelt

De Oostkerk in Middelburg. Beeld RD, Henk Visscher Henk Visscher

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Bernardus Smijtegelt (1665-1739) werd geboren. Reden voor de Stichting Studie der Nadere Reformatie (SSNR) om in september in Middelburg een congres aan deze oudvader te wijden.

Smijtegelt, die na de gemeenten van Borssele en Goes gediend te hebben, van 1695 tot 1735 in Middelburg predikant was, werd vooral bekend door zijn preken, waarin hij veel aandacht besteedde aan de kernmerken van het geloof en aan de zwakke gelovigen. Legendarisch werden zijn 145 preken over ”Het gekrookte riet”.

Minder bekend, schrijven de organisatoren, zijn Smijtegelts opvattingen over Israël en over de slavernij en zijn relatie met de overheid. Over deze onderwerpen zullen respectievelijk dr. M. van Campen, dr. W. van den Broeke en dr. R. Bisschop refereren.

Daarnaast belichten drs. C. J. Meeuse en dr. S. D. Post het leven van de oudvader, terwijl prof. dr. A. Baars spreekt over ”Smijtegelt in prediking en pastoraat”.

Het congres, dat de SSNR samen met de Zeeuwse stichting StoKosmos organiseert, wordt op zaterdag 26 september in de Oostkerk van Middelburg (de kerk van Smijtegelt) gehouden.

Meer informatie: www.ssnr.nl/congres