Spreker Nus op evangelisatiedag GG: In de Gouwstraat is het Woord

Bezoekers van de landelijke evangelisatiedag van de Gereformeerde Gemeenten in het Hoornbeeck College te Amersfoort. beeld Jaco Klamer
15

„Een dag niet in de Gouwstraat is een dag in gevaar. In de stad zijn verleidingen, in de Gouwstraat is het Woord.” Nus, een bezoeker van de evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeenten aan de Gouwstraat in Rotterdam weet zijn ervaring kernachtig te verwoorden op de Evangelisatiedag in Amersfoort.

Nus, die niet met zijn achternaam in de krant wil –„schrijf maar: T.”– bezoekt de post vaak wel een paar keer per week. De Molukker groeide op in een christelijk gezin, maar verliet in zijn tienerjaren de kerk. „Ik ben wel gelovig opgevoed, maar heb later een leven geleid van seks, drugs en rock-’n-roll. Toen God mij in een visioen Zijn handen liet zien met al mijn zonden daarop geschreven, schaamde ik me heel erg. In de Gouwstraat lazen ze Psalm 139 met mij. Wat ben ik nu blij dat ik God gevonden heb. Het gebed is voor mij belangrijk. Ik zoek God overal.”

Het verhaal van Nus T. is voor de bezoekers van de landelijke Evangelisatiedag een opsteker. In de workshop luisteren vrijwilligers geboeid naar zijn verhaal. „Wat raad je vrijwilligers aan, wat moeten ze wel doen en wat juist niet?”, vraagt een mevrouw. T. heeft daar niet zomaar een antwoord op. „Elke vrijwilliger legt op zijn of haar manier de Bijbel uit. Het is meer de kunst om goed met de mensen om te gaan. Ik heb wel eens ruzie gehad met andere bezoekers.” Wil van der Laan, een andere bezoeker van de Gouwstraat die ook in de workshop aanwezig is, beaamt onmiddellijk: „Nus heeft een kort lontje.”

Gods brug

Het thema van de Evangelisatiedag is: ”Bruggen bouwen”. Staat in de workshops vooral het bruggen bouwen tussen mensen onderling centraal, in de hoofdlezing behandelt ds. M. Joosse hoe God een brug bouwt naar zondige mensen. „Door de zonde is de verbinding met God verbroken. Maar door gehoorzaamheid en betaling heeft God een Weg gebaand om de kloof te overbruggen tussen God en uw ziel.”

Bij een brug is het nodig dat aan beide oevers een stevige ondergrond aanwezig is om de weg op te bouwen. „De oever aan Gods kant is zo vast als een rots. Het is het fundament van Gods raad en eeuwig welbehagen. Aan de kant van de mens is er geen fundament, alleen wat kleine overblijfselen van de kennis van God die de mens had in het paradijs. Er kan alleen een aansluiting komen door het werk van de Heilige Geest.”

De predikant uit Ede noemt het gegeven dat Gods Geest het werk moet doen „ontspannend.” „We hoeven er niet aan te twijfelen dat de verbinding tussen God en mensen ontstaat, want God heeft Zich al verbonden aan verloren zondaren in Zijn Zoon Jezus Christus, en Dien gekruisigd. Door evangelisatie kunnen we daar niet aan toe- of afdoen. God zal Zijn huis naar Zijn gemaakt bestek in eeuwigheid doen rijzen.”

Gebrekkig werk

Toch is er ook de opdracht voor christenen om levende getuigen te zijn van Gods genade, aldus ds. Joosse. „Daarvoor is het wel nodig om een leven te kennen met de Heere. Om een lichtend licht te zijn moeten we verbonden zijn aan het Licht der wereld. Alleen wanneer ons huis, net als dat van de wijze bouwer, gefundeerd is op de Rots, worden we wijze bouwers. Dan is er ook het vertrouwen dat God het eenvoudige, gebrekkige werk van evangelisatie zag zegenen.”

De boodschap die christenen mogen brengen bij hun medelanders is een boodschap van diepe ernst. „Door de zonde staan we schuldig tegenover God. Maar wanneer God ons daarvan verlost heeft krijgen we iets van wat die Gadareense man had. Na zijn bevrijding wilde hij wel met Jezus mee. Maar Jezus zei tegen hem: „Ga heen naar uw huis tot de uwen, en boodschap hun, wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe Hij Zich uwer ontfermd heeft.” Tegen de achtergrond van die zonde en de bevrijding daarvan wordt de boodschap van Christus echt evangelie. Een onbegrijpelijk heerlijke boodschap.”

Familiedag

De landelijke evangelisatiedag wordt sinds vorig jaar in Amersfoort georganiseerd. Was de dag eerder vooral een inspiratiedag voor commissieleden en ambtsdragers, nu heeft de bijeenkomst meer het karakter van een familiedag. In het kinderprogramma en de crèche speelden zo’n 150 kinderen terwijl de ouders de lezing en workshops bezochten. Secretaris van het deputaatschap Evangelisatie G. Geijtenbeek is enthousiast over de opkomst: „We bereiken hiermee ook dat alle gemeenteleden worden toegerust en dat zelfs de kinderen in de workshops al iets mee krijgen over evangelisatie.”