Sporen uit tijd Ierse monnik en zendeling Columba gevonden

Iona. beeld Wikimedia/Jan Smith

Schotse archeologen hebben op het Schotse eiland Iona een houten hut gevonden die mogelijk uit de tijd van de zendeling of missionaris Columba dateert.

Dat meldde de Universiteit van Glasgow dinsdag.

Op het eiland Iona stichtte de Ierse monnik Sint-Columba in het jaar 563 een Keltisch klooster van waaruit hij Schotland, en later delen van West-Europa, bekendmaakte met het christelijk geloof.

De houten constructie werd zestig jaar geleden gevonden en door een hoogleraar tot 2012 thuis bewaard. Met de modernste dateringsmethode is nu vastgesteld dat het hout uit het tweede deel van de zesde eeuw stamt. De universiteit stelt dat het mogelijk gaat „om de cel van de monnik waarin hij bad en in afzondering studeerde.”

Tot voorkort werd gedacht dat de vondst van zestig jaar geleden was kwijtgeraakt. De Britse archeoloog prof. Charles Thomas die de vondst in 1957 deed is er altijd van overtuigd geweest dat hij sporen van Columba had ontdekt. Met de destijds beschikbare technieken viel dat echter niet aan te tonen. Nu wel, zeggen de wetenschappers. Dr. Adrián Maldonado leidde het onderzoek.

Archeologen spreken van een doorbraak en een grote vondst.

Op de site van de universiteit staat een uitgebreid bericht met een video.