„Situatie christenen in Zuidoost-India verslechterd”

De situatie van christenen in India is in de afgelopen jaren verslechterd. Dat zegt de Duitse voorganger Hennig Behrends uit Detern maandag tegen het Duitse persbureau Idea. De voorzitter van de ”commissie voor zending en brood voor de wereld” van de evangelische kerkregio Rhauderfehn bezocht het land onlangs met een delegatie uit Oost-Friesland.

De kerkregio Rhauderfehn –net over de grens bij Nieuweschans– onderhoudt al ruim twintig jaar een samenwerkingsverband met gemeenten van de ”Kerk van de Goede Herder” in de Indiase deelstaten Telangana en Andhra Pradesh. Daar ondersteunt hij twee kindertehuizen voor de lokale bevolking en voor kastenloze Indiërs.

„Groepen kerkelijke bezoekers komen het land moeilijk in en de openbare prediking door mensen uit het buitenland ongewenst”, aldus Behrends. „Ook de Indiase christenen zouden problemen hebben. „Het christelijke maatschappelijk werk wordt door strenge voorwaarden en voorschriften bemoeilijkt.” Bovendien zorgt de geplande bouw van de grootste stuwdam van Azië ervoor dat de helft van het gebied van de partnerkerken te maken kan krijgen met overstromingen.

Afrika

Op de bijeenkomst in Leer, waar Behrends sprak, werd ook gewezen op problemen van christenen in Afrika. Kerstin Buck-Emden, voorzitter van de commissie van samenwerkingsverbanden van de kerkregio Emsland-Bentheim, noemde Tanzania en Sudan als voorbeelden van staten waar strenge voorschriften de „diaconale activiteiten” van christenen in de weg staan. Dieter Emler uit Aurich voegde daaraan toe dat hij tijdens een bezoek aan de anglicaanse partnerkerk in Khartoem merkte dat de positie van christenen in het islamitische Sudan sowieso al moeilijk is.