SEZ-zendingsmiddag: Zending is de roeping van de kerk

Achter de katheder ds. A. C. Uitslag. beeld Cees van der Wal
8

Waar niet aan zending wordt gedaan, zou dat wel eens een bewijs kunnen zijn dat er geen geestelijk leven is, zei ds. A. C. Uitslag zaterdagmiddag in Hardinxveld-Giessendam. „Zending is een must. Het is de roeping van de kerk.”

De predikant uit Urk opende de jaarlijkse zendingsmiddag van de stichting Spaanse Evangelische Zending (SEZ). Hij deed dit naar aanleiding van Markus 6:7, waar de evangelist beschrijft hoe Jezus de twaalven tot Zich riep en hen uitzond.

Zending is volgens sommigen liefhebberij, of iets voor de eigen omgeving, aldus de SEZ-bestuursvoorzitter. Anderen zijn er bang voor zending te bedrijven en dan de eigen gemeente in gevaar te brengen. Weer anderen vragen zich af of zending wel tot de corebusiness van de kerk hoort. „Het is geen vraag of zending een must is”, zei ds. Uitslag. „Het is de roeping van de kerk.”

De Spaanse Evangelische Zending houdt zich volgens hem niet bezig met wat eigen dingen, maar „vervult de roeping van de kerk. Zoals de twaalven werden uitgezonden.” Zij hadden aan de voeten van de Heere Jezus gezeten. „Zo moeten zij die nu worden uitgezonden, ook eerst aan Zijn voeten hebben gezeten.”

Zendelingen worden uitgezonden tot mensen die horen bij de vorst der duisternis, zei ds. Uitslag. „Zij moeten het goede nieuws horen. Horen dat ze zondaren zijn en voor God niet kunnen bestaan. Horen dat er een verandering in hun leven moet plaatsvinden. Waar het Woord klinkt als een persoonlijke oproep tot bekering, roept het altijd reactie op: Het is buigen of verharden.”

Afscheid

Tijdens de zendingsmiddag werd afscheid genomen van Cubacoördinator Jan Haeser. Vanaf 1991 was hij in deeltijd, naast zijn functie als wethouder, werkzaam bij de SEZ. Vanaf 2000 werd dit voltijds.

Ds. Uitslag noemde Haesers afscheid zowel een hoogtepunt als een dieptepunt. „De SEZ was Jan Haeser en Jan Haeser was de SEZ”, aldus de bestuursvoorzitter. Haeser is 34 keer in Cuba geweest, bezocht vele oude en jongere predikanten in zowel grote plaatsen als op het platteland en heeft een bijdrage geleverd aan de opbouw van de kerk in Cuba.

In een videoboodschap noemde ds. Juan Carlos Haeser zijn vriend, meester, herder, leidsman, geestelijke vader en een levend getuige van het Evangelie. Volgens ds. Hector Bermúdes, leider van een distributiepunt in Sancti Spitritus, heeft de Heere Jan Haeser gebruikt voor 30.000 Cubanen die een Bijbelcursus volgen.

Cubareis

Verpleegkundestudenten van het Hoornbeeck College in Rotterdam presenteerden een verslag van hun reis naar Cuba. Aanleiding voor hun reis, in oktober, was dat ze geld ingezameld hadden voor de SEZ. De studenten bezochten zeven predikanten op Cuba. Verder bezochten ze een kerk die voor de overheid geen kerk mag zijn maar een permanent bewoond huis dat als kerk gebruikt wordt. Omdat het dak ervan zo slecht is dat het huis dreigde onbewoonbaar verklaard te worden, zamelden de studenten geld in om het te repareren. Hun verpleegkundedocent zei getroffen te zijn door enerzijds de armoede en anderzijds de honger naar Gods Woord.

Volgens de nieuwe Cubacoördinator Elbert Verboom vragen Cubanen om de gewone Bijbel, de Bijbel met uitleg, Bijbelcursussen, Evangeliën om te verspreiden en kinderbijbels. Predikanten vragen om Bijbels in de grondtalen.

Lees ook:

Jan Haeser, helper van de Cubanen (rd.nl, 06-05-2019)