Samenwerkende kerken starten inloophuis ZuidRijk Rotterdam

Inloophuis ZuidRijk. beeld ZuidRijk
2

Voor buitenkerkelijken is de drempel naar de kerk te hoog, aldus pionier Dick van den Boogaart. Met het inloophuis ZuidRijk in Rotterdam-Zuidwijk wil hij de drempel verlagen. Zaterdag is de officiële opening.

Het begon met „een verlangen en een leegstaand pand” in de Rotterdamse wijk. Zowel vanuit de Bethelkerk –de gereformeerde gemeente van Zuidwijk– als de protestantse wijkgemeente Slinge waren er plannen om een inloophuis op te zetten. „We willen iets betekenen voor de wijk”, aldus Hester Oorbeek, secretaris van de stichting Seinpost Slinge, waar ZuidRijk onder valt. Deze stichting steunt ook de gelijknamige pioniersplek in de wijk Pendrecht.

Samenwerking

Na grondige gesprekken werd besloten dat er één inloophuis zou komen, waarin mensen uit de verschillende kerken zouden samenwerken. Martin van den Hoorn, contactpersoon voor ZuidRijk vanuit de gereformeerde gemeente Zuidwijk: „Onze gemeente was te klein om zelf iets op te starten. De afgelopen jaren zijn we echter gegroeid, waardoor ook de mogelijkheden uitgebreid zijn. En bij de protestantse gemeente gebeurde eigenlijk precies hetzelfde. Zo zijn we met elkaar in contact gekomen.”

Dat beaamt Dick van den Boogaart, die als voortrekker verbonden is aan Seinpost Slinge. Hij kreeg vanuit de protestantse gemeente een dubbele pioniersopdracht, voor de wijken Pendrecht en Zuidwijk. „Het is goed om elkaar als kerken op te zoeken en samen in Gods Koninkrijk te werken, in deze toch al zo versnipperde samenleving.”

ZuidRijk valt onder de stichting Seinpost Slinge, maar heeft een eigen karakter, stelt Van den Hoorn. „Er zijn veel vrijwilligers uit de gereformeerde gemeente betrokken bij het inloophuis, terwijl de pioniersplek in Pendrecht meer drijft op inzet van vaste krachten.” ZuidRijk, gevestigd aan de Schoonegge, richt zich voornamelijk op maatschappelijk-diaconaal werk, aldus Van den Boogaart.

Opzoeken

Het komt goed uit dat Van den Boogaart al veel contacten heeft in de wijk, zegt Van den Hoorn. „Hij verbindt mensen met elkaar en geeft het project bekendheid.” Juist die bekendheid in de eigen wijk is van belang, aldus Van den Hoorn. „We willen, net als Jezus, mensen opzoeken waar ze zijn. Met hulp van de kerken willen we hen wijzen op de Hulpgever.”

Hoewel ZuidRijk al sinds januari draait, is het nog niet officieel geopend. Dit gebeurt zaterdag. Wethouder Michiel Grauss van de gemeente Rotterdam neemt het officiële deel voor zijn rekening, waarna de opening gevierd zal worden met een buurtbarbecue.