Saambinder bezint zich op digitalisering

Synode GG 2019
beeld RD
4

Het deputaatschap ter behartiging van de belangen van de Saambinder, het kerkelijk blad van de Gereformeerde Gemeenten, bezint zich op digitalisering.

Dat werd woensdag duidelijk bij de bespreking van het deputatenrapport tijdens de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten. Ds. H. A. van Zetten (Benthuizen), voorzitter van het deputaatschap, gaf aan dat terughoudendheid hierin voorop staat. „Digitalisering heeft duidelijke nadelen, zoals het opzeggen van abonnementen. We willen in deze zaken niet voorop lopen, maar ook onze ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen op dit gebied.”

Ouderling M. J. W. Hoek (Gouda) drong aan op bezinning. „Het gaat allereerst om inhoudelijke binding. Maar er is ook een tendens zichtbaar van steeds meer digitale abonnementen. Laat het deputaatschap overwegen of digitale abonnementen een mogelijkheid zijn.”

Ds. A. P. Baaijens (Aagtekerke) wees erop dat digitalisering ook invloed kan hebben op de zondagsrust. „Ik begrijp dat we jongeren willen binden, maar laten we niet bevorderen dat de media op zondag aangaan.”