Ruimtegebrek in gg Rhenen en Opheusden

Interieur van het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Opheusden. beeld RD, Anton Dommerholt
3

In verband met de voortdurende groei van de gereformeerde gemeenten (gg) te Rhenen en Opheusden bezinnen de kerkenraden van beide gemeenten zich op hun toekomstige huisvesting. Op een recente ledenvergadering hebben zij dit aan de leden voorgelegd.

De vraag ligt op tafel of de bestaande kerkgebouwen uitgebreid moeten worden, of dat er mogelijkheden zijn om in het naburige Kesteren of omgeving een nieuwe gemeente te institueren.

In Opheusden is in 2016 een nieuwe kerk in gebruik genomen. Deze biedt ruimte aan 1750 bezoekers. Door de groei van de gemeente is er gebrek aan zitplaatsen, wat voor de korte termijn opgelost is door ruimte te creëren voor ruim 100 extra zitplaatsen. De gemeente in Rhenen nam in 2001 een nieuw kerkgebouw met 500 zitplaatsen in gebruik. Vier jaar later werd deze kerk uitgebreid tot 1000 zitplaatsen. Zowel in Rhenen als Opheusden loopt men bij eventuele uitbreiding onder andere tegen de parkeernormen aan.

Een commissie uit de gemeente van Opheusden gaat nu onderzoek naar de mogelijkheden doen. Deze commissie zal in het najaar van 2019 haar bevindingen rapporteren en advies uitbrengen.

De gg in Rhenen heeft ongeveer 1200 leden en doopleden, die van Opheusden ruim 2350. De gemeente Opheusden valt onder de classis Utrecht en Rhenen onder Barneveld. De gg te Rhenen wordt sinds 2011 gediend door ds. F. Mulder, die van Opheusden sinds 2017 door ds. W. Mouw.

---

Lees ook in Digibron:

Bevestiging/intrede kandidaat/ds. W. Mouw te Opheusden (De Saambinder, 21-09-2017)

Opening kerk Geref. Gemeente te Opheusden (De Saambinder, 17-03-2016)

Een kruiskerk in Opheusden (Reformatorisch Dagblad, 25-02-2016)

Bevestiging en intrede ds. F. Mulder te Rhenen (De Saambinder, 16-06-2011)

Uitbreiding kerk in Rhenen (Reformatorisch Dagblad, 19-04-2005)

Geref. gem. Rhenen opent nieuwe kerk - Bouw nodig door sterke groei (Reformatorisch Dagblad, 06-04-2001)