Ruim een op drie RD-lezers ervaart zwakkere band met gemeente door crisis

Kerk op afstand
Dienst met minimale bezetting in de Hervormde Sionskerk in Papendrecht. beeld Piet Stout
2

Twee op de vijf lezers van het Reformatorisch Dagblad ervaren sinds de coronacrisis een zwakkere band met hun kerkelijke gemeente. Dat blijkt uit RD-onderzoek onder ruim 8300 lezers.

In de enquête werd mensen onder meer gevraagd naar de manier waarop hun gemeente diensten uitzendt, de knelpunten die zij ervaren bij het thuis meeluisteren en of de crisis invloed heeft op de mate waarin mensen zich aan hun gemeente verbonden voelen.

Zo’n 40 procent van de respondenten ervaart dat de band met de gemeente zwakker is geworden dan voor de crisis. Een op de tien personen zegt dat deze juist sterker is geworden, terwijl ongeveer de helft van de RD-lezers eenzelfde band met de gemeente ervaart als voorheen.

RD-onderzoek: gemeenteleden tevreden over beelduitzending

Erosie

Volgens dr. C. S. L. Janse, socioloog en kenner van de gereformeerde gezindte, laten deze cijfers zien dat de coronacrisis bijdraagt aan de erosie van het kerkelijk leven. Dat proces is niet zomaar te stuiten, denkt hij. „Als na twee maanden 40 procent van de mensen aangeeft dat de band met de gemeente zwakker is geworden, wat komt er dan uit als deze vraag na vijf of zes maanden nog eens gesteld wordt?”

Een groot aantal kerkelijke gemeenten is door de coronacrisis overgestapt van alleen geluidsuitzendingen op uitzendingen met beeld, blijkt verder uit het onderzoek. Van de respondenten geeft 48 procent aan dat dit geldt voor zijn gemeente. In totaal krijgt een meerderheid van de respondenten (55 procent) op dit moment een beelduitzending aangeboden in de gemeente.

Er is een verband te zien tussen het aanbieden van beelduitzendingen en de mate van tevredenheid over de manier van uitzenden. Mensen die in hun gemeente beelduitzendingen hebben, zijn tevredener over de wijze van uitzenden dan degenen die alleen geluidsuitzendingen hebben. Van de groep met beelduitzendingen geeft 97 procent aan tevreden te zijn; van de groep met alleen geluidsuitzendingen 76 procent.

Concentratie

„Het verbaasde me dat zo veel gemeenten beelduitzendingen hebben”, zegt dr. A. J. Kunz in reactie op de enquêteresultaten. „En dat dit nog breder wordt gedragen door de gemeenteleden.” Volgens Kunz, behalve predikant ook docent godsdienst aan Driestar Educatief, zijn mensen dermate visueel ingesteld dat hun betrokkenheid toeneemt als ze beeld bij de kerkdienst hebben. „Dat helpt zeker gezinnen bij de concentratie op de dienst.”

Het grote aantal respondenten behorend tot de Gereformeerde Gemeenten (GG) dat aangaf een beelduitzending te hebben (57 procent), verraste Kunz. „Hier wordt misschien wel zichtbaar dat binnen de GG een onderstroom is voor wie beeld meer vanzelfsprekend is dan je uit de uitingen zou verwachten.”