RU benoemt dr. Thomas Quartier tot hoogleraar liturgiewetenschap

Prof. dr. Thomas Quartier. beeld Radboud Universiteit

Dr. Thomas Quartier is benoemd tot hoogleraar liturgiewetenschap aan de faculteit der filosofie, theologie en religiestudies van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is de enige hoogleraar katholieke liturgie in Nederland, aldus de universiteit.

Thomas Quartier, die in 1972 in Duitsland werd geboren, promoveerde in 2007 op een studie naar ervaringen van deelnemers aan rooms-katholieke uitvaarten. Hij is sinds 1999 verbonden aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij hoogleraar aan de KU Leuven, gasthoogleraar aan de benedictijnse theologische universiteit Sant Anselmo in Rome en als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.

Quartier is benedictijnermonnik en onder meer oprichter en directeur van het Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies (BCL). „Hij onderzoekt hedendaagse rituele praktijken en duidt die als betrokken theoloog vanuit de liturgische traditie van het christendom”, aldus het persbericht. „Dat doet hij vooral met betrekking tot de liturgische spiritualiteit en de liturgische omgang met de dood. Door kwalitatief en kwantitatief empirisch onderzoek brengt Quartier de ervaringen van deelnemers in beeld.” Volgens Quartier is liturgie een wezenlijk deel van het kerkelijke leven. „Maar ze heeft ook een maatschappelijke relevantie voor iedereen. Er is veel behoefte aan zingevende momenten die de erfenis uit het verleden op creatieve wijze ontsluiten.”

Meer informatie: www.titusbrandsmainstituut.nl