Rotterdam weert vanaf 2018 kerkdienst uit wijkcentrum

Meer dan Beverwaard, een pioniersplek van de Christelijke Gereformeerde Kerken, komt bijeen in wijkcentrum De Focus in Rotterdam-Beverwaard. beeld Cees van der Wal

De Rotterdamse CDA-wethouder De Jonge wil dat er vanaf 2018 geen kerkdiensten meer worden gehouden in wijkcentra. Aan de gemeenteraad schrijft hij dat religieuze bijeenkomsten niet in overeenstemming zijn met het open karakter van een ”Huis van de Wijk”. De fractie van ChristenUnie/SGP is furieus, maar de wethouder zelf herkent zich niet in de kritiek.

Volgens woordvoerder Axel Dees van wethouder De Jonge was het nooit de bedoeling dat in de wijkcentra kerkdiensten worden gehouden. Activiteiten van religieuze organisaties in de wijkcentra, zoals kerkelijke cursussen, noemt hij prima. Omdat de wijkcentra worden gesubsidieerd, komt het er volgens hem echter op dit moment op neer dat de gemeente indirect meebetaalt aan het houden van erediensten. Dat past volgens hem niet bij het open karakter van de wijkcentra.

De woordvoerder ontkent dat er Koranlessen worden gehouden, zoals Leefbaar Rotterdam zegt. Volgens de woordvoerder worden er Arabische taallessen gegeven, waarbij wel de Koran wordt gebruikt. Deze lessen kunnen volgens hem doorgaan.

Beverwaard

De stellingname van de CDA-wethouder leidde woensdag in een commissievergadering tot een verhitte discussie. In deze vergadering gaf Leen van Waardenberg, een van de leidinggevenden van de christelijke gereformeerde pioniersplek Meer dan Beverwaard, uiting aan zijn onbegrip. „Sinds drie jaar komen we op zondag met ongeveer tachtig mensen samen in het Huis van de Wijk De Focus in Beverwaard. Bezoekers komen uit de wijk en sommigen uit het asielzoekerscentrum: Antillianen, mensen uit Afghanistan, Irak, Iran, Kaapverdië, Kameroen, Nigeria, Sudan en Suriname. Daarnaast geven we Alpha-cursussen en een cursus discipelschap. Ook is er een kinderbijbelclub. Ik zie niet in dat deze activiteiten het open karakter van dit wijkcentrum aantasten. Er komt hier een schat aan culturen samen. We hebben geen alternatief. In de hele wijk zijn geen ruime zalen.” Van Waardenberg legde de wethouder uit dat dit allemaal onderdeel is van het wijkwelzijnswerk.

Godsdienstvrijheid

Joris van der Spek, pastor van de Koningskerk in Rotterdam-Zuid, maakt zich eveneens boos. „Migrantenkerken zijn groot in Rotterdam. In mijn wijk zit er ook een. Het zijn kerken met weinig kapitaal. Ze kunnen vaak geen andere plek vinden. Dit raakt aan de godsdienstvrijheid”, zegt hij.

Het is volgens CU/SGP-fractievoorzitter Sies aardig dat wethouder De Jonge zegt te willen helpen met het zoeken naar een andere plek voor de kerkdiensten. Maar de CU/SGP-fractie „wil weten wat de kaders zijn die de wethouder eigenhandig in zijn handreiking aan de welzijnsorganisaties van de Huizen van de Wijk heeft gegeven.” Volgens Sies zijn die kaders nooit door de gemeenteraad vastgesteld.

---

Lees ook:

Rotterdamse kerken dreigen dakloos te worden (EO Geloven, 19 april 2017)