Restauratie Grote Kerk Zwolle

De Grote of Sint Michaëlskerk in Zwolle. beeld RD, Anton Dommerholt

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een bedrag van 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de restauratie van de Grote of Sint Michaëlskerk in Zwolle. De restauratie volgt na een vorig jaar afgeronde renovatie van het historische kerkgebouw, dat gebruikt wordt voor kerkdiensten en daarnaast een culturele en educatieve bestemming heeft.

Tijdens de renovatie is de Grote Kerk geschikt gemaakt voor meerdere functies, onder andere door het verwijderen van banken en door het voorzien van de toegangsportalen aan de noord- en zuidzijde van nieuwe glazen deuren. Bij de restauratie de komende jaren gaat het om herstel van het historische monument. Het betreft onder andere het ophogen van de verzakte vloer in de zuidhal, herstel van de historische hekken en nog aanwezige banken, het opknappen van de preekstoel en het stuken van de gewelven en de wanden. Aan de buitenkant moeten de dakgoten worden vervangen, voegen hersteld en steunberen worden aangepakt, met name aan de bovenzijde waar stenen los zitten. Het bestuur van Academiehuis/Grote Kerk Zwolle kon het resterende bedrag (20 procent) dat voor de restauratie nodig is, lenen.

Tijdens de restauratie blijft de kerk open voor het publiek. Momenteel is de Grote Kerk in verband met het coronavirus gesloten.