Restauratie Bergkerk Deventer van start gegaan

Plaatselijk kerknieuws
De Bergkerk. beeld RD, Henk Visscher Henk Visscher

De restauratie van de Bergkerk in Deventer is op 18 september van start gegaan tijdens een feestelijke bijeenkomst. Dat maakte de gemeente Deventer bekend op haar website. Sinds 2009 werkt Deventer aan het behoud van drie monumentale kerken: de Grote of Lebuïniskerk, de Broederkerk en nu de Bergkerk. Voor de restauratie hiervan heeft de provincie Overijssel een subsidie verstrekt van ruim 1,1 miljoen euro. Daar legt de gemeente 675.000 euro bij.

Het houtwerk in de kappen van de Bergkerk is aangetast door houtrot en de bonte knaagkever. Vooral in de zijbeuken moeten scheuren in het metselwerk worden hersteld, terwijl er ook onderhoud verricht wordt aan het leien dak, de dakkapellen, de glas-in-loodramen en de goten. Verder worden het metsel- en het voegwerk hersteld en krijgt de kerk een schilderbeurt. Tevens wordt de klimaatinstallatie verbeterd en wordt er geïnvesteerd in faciliteiten voor tentoonstellingen. De restauratie duurt twintig weken en moet uiterlijk maart 2016 zijn voltooid.

De Nicolaas- of Bergkerk is een beeldbepalend gebouw in het historische Bergkwartier. Haar bijnaam dankt ze aan de ligging op een hoog rivierduin. De Bergkerk werd gebouwd in de jaren 1198-1209. Ze is in de bloeitijd van de Hanzestad gesticht door de norbertijnen uit het Westfaalse Varlar. Het gebouw vertoont veel gelijkenis met kerken uit de Oostzeelanden. De kerk onderging in de vijftiende eeuw een reeks ingrijpende verbouwingen en ging in 1580 over in protestantse handen. Tijdens een restauratie tussen 1915 en 1924 werden oude schilderingen die in 1580 onder een laag witkalk verdwenen waren, weer blootgelegd en gerestaureerd. In de kerk worden geen diensten meer gehouden. In 1967 verkocht de hervormde gemeente het gebouw voor het symbolische bedrag van 1 gulden aan de gemeente Deventer.