Religieuze organisaties werken samen met gemeente Súdwest-Fryslân

Religieuze organisaties in Friesland gaan zich samen met de gemeente Súdwest-Fryslân inzetten voor een meer sociale en rechtvaardige samenleving. Zeven kerken en een moskee hebben daartoe vorige week met wethouder Tolsma een intentieverklaring ondertekend.

In de verklaring schrijven de gemeente en de religieuze organisaties onder meer dat kwetsbare mensen zoals zieken, ouderen, slachtoffers van de economische crisis, dak- en thuislozen en vluchtelingen niet vergeten mogen worden. „De gemeente Súdwest-Fryslân heeft de zorgplicht voor kwetsbare groepen. Maar ook de religieuze organisaties hebben hier een grote rol in”, aldus Tolsma, wethouder Sociaal Domein.

De kerken die de verklaring ondertekenden zijn de rooms-katholieke parochie in Sneek, Heeg, Roodhuis en Blauwhuis, de protestantse gemeente, de (gefuseerde) christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt, de uniebaptistengemeente in Sneek, de protestantse gemeente in Woudsend en de rooms-katholieke parochies Caritas Bolsward en Caritas Woudsend. Ook de Turkse moskee uit Sneek doet mee.

In de intentieovereenkomst maken de gemeente en de religieuze organisaties afspraken over bijvoorbeeld regulier overleg en afstemming over diaconaat of sociale projecten. Daarnaast spreken de partijen uit dat ze gezamenlijk verantwoordelijk willen zijn voor de ondersteuning van vrijwilligers die zich inzetten voor zorg, het voorkomen van armoede en sociaal isolement en voor sociale cohesie.

Gemeente en kerken kunnen elkaar versterken, meent ds. M. C. Mook van de protestantse gemeente in Sneek. „Beide zijn bezig met het armoedevraagstuk. Dan moet je niet langs elkaar heen werken.”