Regiodag vrouwenbond GG: geestelijke strijd op vier fronten

De Zeeuwse regiodag van de vrouwenbond van de Gereformeerde Gemeenten had donderdag plaats in 's-Gravenpolder. beeld RD

Christenen hebben strijd te voeren op vier fronten. Dat zei Eelco Weerheim donderdag op de Zeeuwse regiodag van de vrouwenbond van de Gereformeerde Gemeenten in ’s-Gravenpolder.

Weerheim, teammanager en coach bij De Vluchtheuvel, een landelijke, christelijke organisatie voor psychosociale hulpverlening, sprak over: ”De naaste liefhebben als jezelf”.

De dag werd bezocht door zo’n vierhonderd vrouwen en had als thema: ”Waar liefde woont…”

Geestelijke strijd

De Vluchtheuvel gebruikt bij hulpverlening het theoretisch kader van de „geestelijke strijd”, aldus Eelco Weerheim. Op vier fronten moeten onze ogen voor die geestelijke strijd opengaan, zo hield hij de aanwezige vrouwen voor.

Als fronten benoemde Weerheim het materialisme, het gezag van Gods Woord, de moderne media en huwelijk, gezin en seksualiteit. „Satan probeert met alle comfort en luxe ons een rad voor de ogen te draaien. Zo blijven we ver bij God vandaan”, aldus Weerheim. „Leer uit de zorg van Jezus voor Zijn moeder bij het kruis om altijd bezorgd te zijn voor hulpelozen. Vergeet dus niet aan je naaste te denken.”

Het tweede front houdt in, dat wie aan Gods Woord gaat morrelen, de hele Schrift op losse schroeven zet, stelde Weerheim. „Het twijfelen aan Gods Woord begon al in het paradijs, waar de duivel ons verleidde om het gehoorzamen aan het Woord te vervangen door de herinterpretatie ervan.”

Lawine

Het derde front vormen de moderne media die een digitale lawine leveren en zo ons denken beïnvloeden. Weerheim: „Door het gebruik van moderne media kunnen al Gods geboden gemakkelijk overtreden worden.”

Het vierde front waartegen gestreden moet worden, is de aanval op de christelijke invulling van huwelijk, gezin en seksualiteit. Op dit gebied gaat er veel mis. „De satan is erop uit om dit laatste christelijke bastion te slechten. Tegen al deze aanvallen moeten we een geestelijke strijd voeren, waarin al Gods goede geboden aan bod moeten komen”, aldus Weerheim.

Verder stelde hij dat het ook tot de christelijke vrijheid behoort om je naaste lief te hebben als jezelf. „Onze identiteit ligt niet in wat anderen van ons denken, ook niet in wat wij van onszelf denken, maar in wat God van ons denkt. Ons hart en onze identiteit moeten vastliggen in die Grote Ander, de Heere Jezus Christus. Hij is namelijk de onwankelbare Rotssteen.”

Abraham

De dag werd geopend door Ds. Verschuure, voorzitter van de vrouwenbond. De predikant sprak over: ”God liefhebben boven alles”. Dat tekent zich af in het leven van Abraham, stelde ds. Verschuure. „God beproefde Abraham om te zien of hij God meer liefhad dan zijn zoon Izak. Op Gods bevel moest hij zijn enige zoon Izak offeren. Zover kwam het niet. De Heere liet hem weten dat hij zijn enige zoon Hem niet had onthouden. Abrahams liefde tot God ging boven de liefde voor zijn zoon.”