Rebecca de Kok (24) woont als student theologie in een pastorie

Theologiestudent
Rebecca de Kok-van den Born uit Hulshorst studeert theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Groningen. Ze ontmoette in haar studententijd haar echtgenoot, ds. Gert de Kok, die in juli bevestigd werd als hervormd predikant te Hulshorst. beeld André Dorst

Het gebeurt zelden dat een student theologie in de studietijd in een pastorie belandt. Toch verruilde Rebecca de Kok-van den Born (24) een studentenflat voor de ‘domineeswoning’.

Theologie is namelijk een gedeelde passie van Rebecca de Kok en haar man Gert, die op 12 juli bevestigd werd in zijn eerste gemeente. Sindsdien is hij predikant van de hervormde gemeente Kapel Hulshorst. De mat bij de voordeur, in de kleuren van de Groninger vlag, verraadt waar het echtpaar tot voor kort woonde. „Een paar maanden geleden zaten we nog in onze flat in de stad Groningen. Dit is wel iets heel anders.”

Rebecca de Kok groeit op in Zeist en trekt naar Groningen om daar Midden-Oostenstudies te gaan volgen. „Ik houd van talen en het leek me leuk om iets te doen met modern Hebreeuws en Arabisch.” De studie verloopt echter niet succesvol; De Kok haalt niet genoeg studiepunten om door te mogen gaan.

En toen werd het theologie.

„Theologie was voor mij geen tweede keus, maar een nieuwe eerste keus. Via Yir’at Adonay, het dispuut van studentenvereniging CSFR in Groningen, was ik al in contact gekomen met theologen. Hun verhalen over theologie klonken interessant en ik dacht: hier moet ik wat mee.”

Wat trok u aan in de studie?

„Ik ben van kinds af naar de kerk gegaan en opgegroeid met het christelijk geloof. Maar tijdens de studie leer je over de geschiedenis, over welke theologen bepaalde dingen hebben gezegd. Gaandeweg ontstond het idee dat ik hier iets mee kon doen, om dienstbaar te zijn aan God en de samenleving.”

Haar bachelor theologie volgt De Kok hoofdzakelijk aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) volgt ze een deeltraject. Momenteel is ze tweedejaars masterstudent aan de PThU.

Wat maakt de studie theologie voor u zo mooi?

„Christenen geloven in een God van alle tijden, plaatsen en eeuwen. Het spreken over God –en ook tot Hem– en het belijden van Jezus als Redder en Heer doen christenen al eeuwenlang. Het is mooi om daarmee bezig te zijn, met zo’n oud geloof dat vandaag de dag nog leven geeft.”

Welke moeilijke kanten zitten er aan de studie?

„Zeker aan het begin van de studie vond ik het best moeilijk dat God niet zozeer ter sprake kwam, maar dat het bijvoorbeeld in colleges over het ontstaan van het Oude Testament soms wel erg vaak over ‘mensenwerk’ ging. Dan heb je als student nog niet de kennis om kritisch te staan tegenover verschillende wetenschappelijke visies die er zijn.

Ondanks dat ik het enorm naar mijn zin had, kon ik de studie op dat punt nog niet verbinden met mijn geloof. Totdat een docent zei: „Als je gelooft dat de Bijbel het Woord van God is en dat Hij daar vandaag de dag doorheen spreekt, dan kan het Woord best een stootje hebben. Dat gaf mij rust en ook de mogelijkheid om de inhoud van de Bijbel te gaan onderzoeken en vragen te stellen. Om door die onderzoeksfase heen te gaan om er vervolgens sterker uit te komen. Het is een verrijking dat je weet waar je het over hebt en het maakt God voor mij heel groot.”

Wat wilt u in de toekomst met de studie gaan doen?

„Allereerst vind ik het belangrijk dat ik op een plek kom waar ik God kan dienen en tegelijkertijd mensen dienstbaar kan zijn. We moeten maar zien hoe de weg geleid wordt. God is er voor mij geweest in het verleden en Hij zal mij ook leiden in de toekomst.

Als student-assistent heb ik meegewerkt aan het opzetten van een onderzoek naar de vitaliteit van kerken. Dan gaat het bijvoorbeeld over de vraag welke onontdekte gaven en talenten mensen in de gemeente hebben en hoe zij die in de gemeente kunnen inzetten. In dat alles probeer ik het goede te doen voor de kerk, met de gaven en de talenten die ik gekregen heb – of nog moet ontdekken.”

serie

Theologiestudent

Voor honderden studenten theologie is het nieuwe cursusjaar weer begonnen. Maar wie zijn deze studenten eigenlijk? En hoe kijken ze tegen hun studie aan? Deel 1 in een serie.