Rapport: Geld kerken via ICCO naar omstreden Palestijnse organisatie

Ramallah, met een afbeelding van de voormalige leider van de Palestijnen, Jasser Arrafat. beeld EPA, Atef Safadi

Vanuit kerken in Nederland gaat nog steeds geld naar terroristische organisaties van Palestijnen. Dat schrijft Nieuwe Israëlitisch Weekblad (NIW) op basis van een rapport van NGO Monitor. Hulpverleningsorganisatie ICCO en de kerkelijke hulporganisatie Kerk in Actie ontkennen de juistheid van het bericht.

NIW schrijft over de geldstromen op basis van een eerder deze maand verschenen rapport van het Israëlische bureau NGO Monitor dat ondermeer onderzoek doet naar steun van hulpverleningsorganisaties (ngo’s) aan de Palestijnen. Het rapport ”The European-Funded NGO PFLP Network” beschrijft de steun aan de Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, „een ultralinkse militante organisatie die het bestaansrecht van Israël ontkent”, aldus NIW in het artikel. De PFLP wordt ook door de landen van de Europese Unie gezien als een terroristische organisatie.

Over de omvang van de steun van ICCO geeft het rapport geen cijfers. Het toezicht op de geldstromen is minimaal, stelt NIW. „Dat is vreemd omdat de begroting van het interkerkelijke ICCO voor driekwart bestaat uit de bijna 60 miljoen euro die de organisatie jaarlijks van de Nederlandse regering ontvangt. De overige gelden haalt het ICCO uit de collectes in de protestantse kerken, zoals Kerk in Actie en de Wilde Ganzen.”

ICCO zegt desgevraagd zich „niet te herkennen” in de inhoud van het artikel in NIW en „geen terroristische organisaties te steunen.” ICCO verwijst ook naar de rapportage van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat rapport is niet negatief over de Palestijnse projecten die ICCO steunt.

Kerk in Actie stelt maandagmorgen in reactie dat er geen geld van kerken naar ICCO-projecten in de Palestijnse gebieden gaat. Vanwege kritiek in het verleden is afgesproken dat ICCO het geld dat zij vanuit Kerk in Actie krijgt niet hiervoor gebruikt. Een woordvoerder kan echter geen document aangeven waar daar nadere informatie over te vinden is. Kerk in Actie is kritisch over het rapport van NGO Monitor en wijst erop dat het rapport geen concrete bedragen vermeldt.

Wilde Ganzen zegt maandagmorgen in reactie dat zij niet collecteert en dat er geen geld van Wilde Ganzen naar ICCO gaat; wel dat er sprake is van samenwerking. Wilde Ganzen steunt PFLP niet, aldus de organisatie.

ICCO is de Nederlandse interkerkelijke organisatie voor internationale samenwerking. ICCO komt voort uit protestants-christelijke maatschappelijke en kerkelijke organisaties. De organisatie bestrijdt „armoede en onrecht.” ICCO is in Utrecht gehuisvest in het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vanwege de samenwerking met Kerk in Actie (het missionair en diaconaal werk van de PKN).

In het rapport van NGO Monitor worden meer kerken genoemd die via –soms onduidelijke– kanalen steun verlenen aan de Palestijnen: ondermeer kerken uit Groot-Brittannië, Denemarken en Canada.

In het rapport van NGO Monitor duikt ook de naam van de Stichting Kinderpostzegels weer op. Samen met ICCO zou de stichting een Palestijnse organisatie met nauwe banden met de PFLP ondersteunen. De stichting lag eerder onder vuur over steun aan een Palestijnse organisatie.

NGO Monitor is een Israëlisch onderzoeksbureau dat gesteund wordt door financiers uit de Verenigde Staten en door andere (joodse) organisaties. NGO Monitor is door critici daarom aangeduid als pro-Israëlisch. NGO Monitor zegt geen geld te ontvangen van de Israëlische overheid.