Raad van Kerken: Pas regeling kinderpardon toe

De Raad van Kerken roept de minister-president en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op de Regeling kinderpardon zorgvuldig toe te passen.

In een brief schrijven de 18 lidkerken van de raad dat de waardigheid en rechten van kinderen geschonden worden op de huidige manier waarop deze regeling wordt uitgevoerd. Ze pleiten voor een zorgvuldigere toepassing van de maatstaf van vijf jaar.

Directe aanleiding tot de oproep is de situatie van het Armeense gezin Tamrazyan in het Haagse buurt- en kerkhuis Bethel. Daar vindt al sinds 26 oktober een doorlopende kerkdienst plaats, waarbij het gezin een schuilplaats geboden wordt ter voorkoming van uitzetting uit Nederland.